Chứng chỉ bậc thợ

Khai giảng khóa học chứng chỉ đào tạo bậc thợ cơ khí,thợ nề,thợ gò hàn liên tục

Khai giảng khóa học chứng chỉ điện,chứng chỉ mộc,chứng chỉ cốp pha

Khai giảng lớp chứng chỉ cơ khí,chứng chỉ cấp thoát nước,chứng chỉ nề hoàn thiện,chứng chỉ mộc 

Khai giảng lớp chứng chỉ cốt thép-hàn,chứng chỉ sơn,chứng chỉ thợ tiện

Lớp chứng chỉ hàn,chứng chỉ vận hành máy lu,chứng chỉ vận hành máy ủi

Khai giảng lớp chứng chỉ vận hành xúc,chứng chỉ vận hành nồi hơi,chứng chỉ vận hành máy xây dựng

Nội dung học và điều kiện nâng chứng nhận bậc thợ

Lượt xem: 1039

Khóa học chứng chỉ bậc thợ các nghề chứng chỉ sơn,chứng chỉ thợ tiện,chứng chỉ hàn,chứng chỉ vận hành máy lu,chứng chỉ vận hành máy ủi

Điều cần biết về cấp chứng chỉ bậc thợ uy tín

Lượt xem: 855

Đứng trước nhu cầu thực tế các công ty có nhu cầu đào tạo công nhân cho các ngành nghề như: Hàn, nề, mộc, điện, cốp pha, vận hành máy nén khí, cẩu trục, cơ khí, xây dựng dân dụng

Cấp chứng chỉ bậc thợ

Lượt xem: 1662

Khai giảng lớp học và cấp chứng chỉ bậc thợ các nghề hàn, thợ nề,thợ điện, thợ mộc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...các tỉnh thành trong toàn quốc, 1 khóa/1 tháng