Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Các điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là gì ?
Chứng chỉ hành nghề xây dựng là một đánh giá về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của các cá nhân tham gia vào các hoạt động xây dựng trên địa bàn Việt Nam, do Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng cấp. Nó không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là một cách để chứng tỏ trình độ chuyên môn của mình trong công việc. Điều này có thể giúp bạn cải thiện khả năng thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng bao gồm các loại sau đây:

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế: bao gồm các chuyên ngành kiến trúc, nội ngoại thất, quy hoạch, xây dựng, kết cấu, cơ điện, mạng thông tin, cấp thoát nước, và thông gió.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát: bao gồm các lĩnh vực hạ tầng, giao thông, dân dụng và công nghiệp, thủy lợi, cơ điện, thủy điện, khảo sát, và lắp đặt thiết bị.
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát.
- Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá.
- Chứng chỉ hành nghề kiểm định.
chung-chi-hanh-nghe-xay-dung(1)
 

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng phân thành ba hạng như sau:

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng là một hồ sơ năng lực quan trọng đối với các cán bộ, kỹ sư và chuyên gia hoạt động trong ngành xây dựng. Để được cấp chứng chỉ hành nghề, các cá nhân cần đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ học vấn, kinh nghiệm và năng lực dân sự, sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Hạng 1: Để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài).
- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với các chuyên ngành được ghi trong chứng chỉ.
- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm tham gia các công việc có nội dung phù hợp với nội dung trong chứng chỉ hành nghề.

Hạng 2: Để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đầy đủ năng lực dân sự và sức khỏe theo quy định của pháp luật.
- Có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài).
- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành được ghi trong chứng chỉ.
- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và tham gia các công việc có nội dung phù hợp với nội dung trong chứng chỉ hành nghề.

Hạng 3: Để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đầy đủ năng lực dân sự và sức khỏe theo quy định của pháp luật.
- Có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài).
- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành được ghi trong chứng chỉ hoặc có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và tham gia các công việc có nội dung phù hợp.
thi-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung
 
Các điều kiện  để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
(Thực hiện Điều 6 Thông tư 12/2009/TT-BXD)
 Để được cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây gọi chung là chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng), cần đáp ứng các điều kiện như sau:
1. Điều kiện chung:
a) Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
b) Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại mục IV của Hướng dẫn này và nộp lệ phí theo quy định.

chung-chi-hanh-nghe-xay-dung

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:
 a) Có các điều kiện quy định tại khoản Điều kiện chung.
b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
 c) Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế kiến trúc (hoặc thiết kế nội - ngoại thất) ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá :
 a) Có các điều kiện quy định tại điều kiện chung
b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
c) Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.
4. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:
 a) Có các điều kiện quy định tại điều kiện chung
b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
 c ) Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm  trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình  được nghiệm thu bàn giao;
d) Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành);
đ) Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ và hồ sơ sau:
- 02 ảnh màu 4×6, chụp chân dung của người làm chứng chỉ hành nghề xây dựng, có nền trắng và thời gian chụp không quá 6 tháng.
- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo đúng chuẩn của Bộ Xây Dựng. Đơn này có thể lấy tại Phụ lục I của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.
- Bản chính đăng ký kinh doanh và file chứa ảnh chụp của đăng ký kinh doanh.
- 02 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp của các trường Đại học, Cao Đẳng hoặc Trung học, phù hợp với nội dung trong chứng chỉ.
- Bản kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn hoạt động và văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với nội dung trong chứng chỉ.
Lưu ý rằng, các hồ sơ và giấy tờ cần phải đầy đủ và hợp lệ để đảm bảo quá trình xét duyệt và cấp chứng chỉ diễn ra thuận lợi.

thi-chung-chi-xay-dung

Thủ tục sát hạch chứng chỉ hành nghề.

1. Thủ tục sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng bắt đầu bằng việc cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.
2. Bộ phận sát hạch sẽ kiểm tra đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được.
3. Nếu hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ, bộ phận sẽ yêu cầu cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 01 lần.
4. Thi sát hạch sẽ được tổ chức theo khu vực hoặc địa phương, định kỳ hàng quý hoặc đột xuất.
5. Hội đồng xét cấp chứng chỉ xây dựng sẽ thông báo thời gian và địa điểm thi sát hạch, cùng với mã số dự sát hạch của từng cá nhân trước thời gian tổ chức thi sát hạch 05 ngày.
6. Thông tin sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng để đảm bảo tính minh bạch và công khai.

- Trong vòng tối đa 3 ngày sau khi tổ chức thi sát hạch, Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ tổng hợp và trình kết quả sát hạch cho Thủ trưởng cơ quan hoặc đơn vị có thẩm quyền để quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các cá nhân. Kết quả thi sẽ được lưu trong 6 tháng.
- Trong thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc sau khi nhận được quyết định cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, cơ quan cấp chứng chỉ sẽ gửi đề nghị cấp Mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng đến Bộ Xây dựng. Trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đề nghị, Bộ Xây dựng sẽ phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng và đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân trên trang thông tin điện tử theo quy định.
- Việc thu và sử dụng chi phí thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Lệ phí thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, và tất cả các cá nhân đều phải nộp phí khi đăng ký xin cấp Chứng chỉ hành nghề. Không có trường hợp nào phí hoặc lệ phí được hoàn trả.

Địa chỉ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng Uy Tín.

Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng - Đơn vị hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực tư vấn và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân và tổ chức.
- Bạn đang muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho mình hoặc cho tổ chức của bạn? Bạn đang gặp khó khăn trong việc hoàn tất hồ sơ và muốn tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy để giúp đỡ? Chúng tôi là đơn vị chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu để giúp bạn rút ngắn thời gian hoàn tất hồ sơ và giảm chi phí phát sinh.
- Với chúng tôi, hồ sơ của bạn sẽ được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian và kinh phí. Chúng tôi sớm biết được yếu điểm còn tồn tại trong hồ sơ của bạn để giúp bạn hoàn tất hồ sơ nhanh chóng và tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và hoạt động 24/7 để hỗ trợ bạn trong quá trình xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Bất kể bạn cần tư vấn hay giải đáp thắc mắc, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn.
- Với tỷ lệ thành công 100%, chúng tôi cam kết giúp bạn sở hữu chứng chỉ hành nghề xây dựng thành công 100%, đảm bảo thứ hạng cao nhất. Điều này không chỉ giúp bạn có được sự tín nhiệm từ khách hàng và đối tác mà còn là cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp xây dựng của mình.
- Không chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn và cấp chứng chỉ, chúng tôi còn cung cấp các khóa đào tạo và huấn luyện để giúp cá nhân và tổ chức nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và tận tâm, chúng tôi cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng và hiệu quả nhất.
Ngoài ra, chúng tôi còn đặc biệt chú trọng đến việc giữ vững và nâng cao uy tín của chúng tôi. Chúng tôi luôn tuân thủ đúng quy trình, luật pháp và đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực tư vấn và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Hotline: 0904.566.265 để được tư vấn miễn phí và có được thông tin hay về quản lý xây dựng. Chúng tôi sẽ giúp bạn có được chứng chỉ hành nghề xây dựng một cách nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả nhất.

Đăng ký qua email