Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Các lĩnh vực và nội dung xét cấp chứng chỉ tư vấn giám sát

Căn cứ vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của người xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát để xét cấp chứng chỉ cho cá nhân đó hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn giám sát thi công xây dựng:
a) Giám sát công tác khảo sát xây dựng bao gồm các chứng chỉ hành nghề sau:
- Chứng chỉ tư vấn giám sát công tác khảo sát địa chất công trình;
- Chứng chỉ tư vấn giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn;
b) Chứng chỉ tư vấn giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;
c) Chứng chỉ tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
d) Chứng chỉ tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

Các lĩnh vực và nội dung xét cấp chứng chỉ tư vấn giám sát

Các lĩnh vực và nội dung xét cấp chứng chỉ tư vấn giám sát

Nội dung được phép hành nghề hoạt động xây dựng do Hội đồng tư vấn xem xét theo nguyên tắc nếu cá nhân được đào tạo theo các chuyên ngành tương tự thì nội dung hành nghề được xem xét chủ yếu căn cứ vào kinh nghiệm thực tế hoạt động xây dựng của cá nhân đó, cụ thể
Đối với chứng chỉ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:
a) Cá nhân có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành xây dựng (như xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng giao thông; xây dựng thuỷ lợi) nếu đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng (hoặc trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực đã giám sát thi công) ít nhất 3 năm trở lên hoặc tham gia thực hiện thiết kế, thi công 5 công trình đã được nghiệm thu thuộc loại công trình nào thì được hành nghề giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” đối với loại công trình đó.
Ví dụ: Nguyễn Văn A tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, nhưng đã tham gia thiết kế hoặc thi công các công trình thuỷ lợi từ 3 năm trở lên hoặc thiết kế, thi công 5 công trình thuỷ lợi đã được nghiệm thu, thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, lĩnh vực chuyên môn giám sát là  “xây dựng và hoàn thiện” loại công trình là công trình thuỷ lợi.
 b) Đối với các lĩnh vực hành nghề tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình và “lắp đặt thiết bị công nghệ” chỉ cấp cho cá nhân thuộc các chuyên ngành (như điện, cơ khí, cấp nhiệt, thông gió, điều hoà không khí, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy…) nếu  đã tham gia thiết kế, thi công (hoặc trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực đã giám sát thi công) các công việc thuộc các chuyên ngành này từ 3 năm trở lên thì nội dung được phép hành nghề là giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” hoặc “lắp đặt thiết bị công nghệ” hoặc cả hai nội dung này nếu cá nhân đó đã có đủ thời gian và kinh nghiệm theo quy định đối với từng lĩnh vực này.
 
c) Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình cấp cho cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp có màu hồng. Phạm vi hoạt động hành nghề giám sát đối với công trình cấp IV.
Xem thêm chương trình học tư vấn giám sát 
Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng:
VP tại Hà Nội:12A,Tòa A, Licogi 13Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Hotline: 0904.566.265
Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
Email:vienxaydung247@gmail.com
  

Đăng ký qua email