Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Cấp chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ an toàn lao động là gì ?

Chứng chỉ an toàn lao động là một yêu cầu bắt buộc cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và sản xuất. Nó được quy định trong Nghị định 44/2016/NĐ-CP về vệ sinh và an toàn lao động. Đây là luật mới nhất về kiểm định kỹ thuật, huấn luyện và giám sát môi trường lao động.Tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP đã được ban hành bởi Chính phủ với mục đích đảm bảo an toàn lao động cho người lao động tại các khu công nghiệp. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Các doanh nghiệp cần đào tạo cho nhân viên của mình để đảm bảo an toàn lao động.

Đây là một hành động tích cực về việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các môi trường làm việc. Tổ chức khai giảng các khóa đào tạo an toàn lao động giúp cán bộ xây dựng cập nhật kiến thức mới về công tác phòng chống cháy nổ, an toàn trong lao động, từ đó giúp giảm thiểu rủi ro và tai nạn lao động. Những người cần thực hiện công việc có yêu cầu về an toàn lao động theo Thông tư TT 27/2013/TT- BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội phải được huấn luyện và nhận chứng chỉ tương ứng. Những nhóm đào tạo an toàn lao động bao gồm nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Để đăng ký học, vui lòng liên hệ Hotline 0904566265

 
mau-chung-chi-an-toan-lao-dong


Quy định pháp lý về an toàn lao động như sau :

Quy định pháp lý về an toàn lao động là các quy tắc để bảo đảm an toàn cho người lao động trong môi trường làm việc. Theo quy định của pháp luật, tất cả các doanh nghiệp, bất kể hoạt động trong lĩnh vực gì, đều phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho tất cả người lao động, bao gồm cả những người học nghề, tập nghề, thử việc, v.v
Huấn luyện an toàn lao động là hoạt động rất quan trọng, giúp người lao động cải thiện kiến thức về an toàn lao động trong môi trường làm việc hằng ngày, tăng cường sự nhận thức về rủi ro và cách để tránh hoặc giảm thiểu tác động của yếu tố nguy hiểm. Huấn luyện này cũng giúp bảo đảm sức khỏe và tính mạng của người lao động, giảm thiểu sự xảy ra của vụ tai nạn lao động.

Các cơ sở pháp lý quy định về An toàn lao động bao gồm:
1. Luật An toàn lao động ngày 25/6/2016: Luật này quy định các nội dung chung về An toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
2. Nghị định 37/2016/NĐ-CP: Nghị định này quy định chi tiết  về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
3. Nghị định 39/2016/NĐ-CP: Nghị định này quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
4. Nghị định 44/2016/NĐ-CP: Nghị định này quy định chi tiết về hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn lao động, huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 

Đối tượng cần phải thực hiện huấn luyện An Toàn Lao Động.

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động gồm có:

• Phó giám đốc, Giám đốc Doanh Nghiệp, những người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc của doanh nghiệp.
• Người phụ trách công tác hành chính, nhân sự, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.
• Cấp phó chủ nhiệm, chủ nhiệm hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng.
• Thủ trưởng và cấp phó của các đơn vị sự nghiệp Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc các tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam và sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
 


Lợi ích chính khi thực hiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động:

1. Giúp doanh nghiệp phòng tránh tai nạn lao động, giảm số lượng các sự cố xảy ra trong quá trình làm việc, giúp tối ưu hóa môi trường làm việc an toàn.
2. Tăng năng suất lao động và hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp: Những người lao động được huấn luyện về an toàn vệ sinh sẽ biết cách bảo vệ chính mình và môi trường làm việc, tăng hiệu quả và năng suất trong công việc.
3. Nắm rõ kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động: Những người tham gia huấn luyện sẽ nắm được kiến thức cơ bản về các khái niệm, nguyên nhân và biện pháp xử lý khi xảy ra tai nạn hay sự cố.
4. Đảm bảo sức khỏe và tài sản của nhân viên: Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động giúp người lao động biết cách bảo vệ sức khỏe của mình và tài sản của công ty.
5. Xây dựng sự phát triển toàn diện, bền vững cho doanh nghiệp

Đối tượng của khóa học an toàn lao động

Nhóm 1:  Những người đảm nhiệm công tác quản lý an toàn lao động gồm:

+ Người quản lý an toàn lao động tại các phòng ban, bộ phận sản xuất, chi nhánh trực thuộc;
+ Phụ trách an toàn lao động tại các phân xưởng;
Những người đảm nhiệm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Nhóm 2: Những người chịu trách nhiệm công tác về an toàn lao động và vệ sinh bao gồm:

+ Trưởng phòng/Người chuyên trách vệ sinh - an toàn lao động tại cơ sở
+ Người giám sát trực tiếp về vệ sinh và an toàn lao động trong môi trường làm việc

Nhóm 3: Những người chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động gồm:

+ Những người trực tiếp thực hiện công tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
+ Người làm việc tại các vị trí có yếu tố nguy hiểm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Nhóm 4: Những người sử dụng máy móc, thiết bị, dụng cụ trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Nhóm 5: Những người tham gia hoạt động bảo vệ chống cháy, cứu nạn.

Nhóm 6: Những người làm việc tại các vị trí có yếu tố nguy hiểm trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động liên quan đến lao động

Có chứng chỉ xây dựng là một chứng nhận chứng minh sự tốt nghiệp và năng lực của một cá nhân hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Điều này cần thiết để họ có thể được đảm nhận các công việc liên quan đến xây dựng và là một bản đánh giá của cơ quan có thẩm quyền về năng lực và điều kiện của họ.

Nội dung chương trình học chứng chỉ an toàn lao động.

Chuyên mục học nội dung chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1 bao gồm:

1. Chính sách và pháp luật liên quan đến an toàn lao động và vệ sinh lao động.
2. Tổ chức và quản lý thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.
3. Các yếu tố nguy hiểm và các biện pháp phòng chống, khắc phục các yếu tố nguy hiểm trong quá trình sản xuất.
4. Kiểm tra và sát hạch sau khi kết thúc khóa huấn luyện, hình thức kiểm tra sẽ được quyết định theo yêu cầu của tổ chức quản lý đối tượng huấn luyện.

Khóa huấn luyện chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2 bao gồm 5 chuyên mục:

Chuyên mục 1: Huấn luyện kiến thức về an toàn lao động và vệ sinh lao động.
Chuyên mục 2: Nhiệm vụ tổ chức vệ sinh an toàn lao động trong cơ sở.
Chuyên mục 3: Tổng quan về thiết bị, máy móc, chất hữu cơ và các nguy cơ gây nguy hại.
Chuyên mục 4: Huấn luyện theo yêu cầu của từng ngành nghề.
Chuyên mục 5: Sát hạch và kết thúc khóa huấn luyện.

Nội dung chứng chỉ an toàn lao động nhóm 3 bao gồm:

1. Chính sách và luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động
2. Tổng quan về công việc và thiết bị yêu cầu an toàn lao động và vệ sinh lao động
3. Nguy cơ và yếu tố nguy hiểm trong làm công việc hoặc vận hành thiết bị
4. Kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị
5. Xử lý tình huống sự cố và sơ cứu tai nạn lao động
6. Huấn luyện đặc thù cho công việc hoặc thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt
7. Kiểm tra và đánh giá kết thúc khóa huấn luyện.

Khai giảng khóa học chứng chỉ an toàn lao động do Sở Xây Dựng cấp toàn quốc đúng hẹn, chi phí thấp.
Tham gia lớp học chứng chỉ an toàn lao động tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh thành trên toàn quốc uy tín, học phí ưu đãi lịch học luôn 2 khóa/1 tháng.

 

the-an-toan-lao-dong


II. Giảng viên giảng dạy : Là những cán bộ giảng viên đang công tác tại cục an toàn lao động và các trường đại học danh tiếng trên cả nước có trình độ chuyên môn cao và nghiệp vụ vững chắc.
III. Học phí khóa học chứng chỉ an toàn lao động :
Nhóm đối tượng 1 sau khi hoàn thành được cấp chứng nhận có giá trị là 2 năm học phí: 600.000đ .
Nhóm đối tượng 2 sau khi hoàn thành được cấp chứng nhận có giá trị là 5 năm học phí :700.000đ.
Nhóm đối tượng 3 sau khi hoàn thành được cấp chứng nhận có giá trị là 5 năm học phí  :700.000đ.
Nhóm đối tượng 4 sau khi hoàn thành được cấp chứng nhận có giá trị là sổ theo dõi định kỳ hàng năm mức học phí là : 400.000đ.
IV. Địa điểm học an toàn lao động : Khai giảng ngày 15 và 25 hàng tháng.
Tại  Hà Nội: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Số 220 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Tại TP. Hồ Chí Minh: Học Viện hành chính quốc gia, Số 10, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10.
Tại Đà Nẵng: Trung tâm thông tin học liệu, Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng.

Địa chỉ Đào Tạo, Cấp chứng chỉ An Toàn Lao Động Trên Toàn Quốc.

Nhằm mục đích nâng cao kĩ năng đảm bảo an toàn lao động cũng như hệ thống kiến thức pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn lao động trên lĩnh vực xây dựng. Những cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu tham gia có thể liên hệ trực tiếp tới Hotline 0904.566.265 để đăng kí tham gia khóa học chứng chỉ an toàn lao động cho các đối tượng là cán bộ quản lý công trình xây dựng, cán bộ chuyên trách an toàn lao động, người lao động trực tiếp tham gia vào những công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại công trường và một số đối tượng khác…. 
Căn cứ thông tư 27/2013/BLĐTB&XH của Bộ lao động thương binh và xã hội có hiệu lực từ ngày 15/12/2013 hướng dẫn công tác đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.Viện đào tạo cán bộ xây dựng cùng với sự hợp tác của các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành đến từ Bộ Xây dựng, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Trường ĐH xây dựng... thường xuyên tổ chức khóa học chứng chỉ an toàn lao động.
Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng là một trong những đơn vị đầu tiên được chỉ định thực hiện đào tạo an toàn lao động trên Toàn Quốc, với giảng viên có chứng chỉ và kinh nghiệm. Bài giảng được xây dựng theo chương trình quy định và đáp ứng nhu cầu học viên. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn vệ sinh lao động với chi phí hợp lý, hồ sơ lưu theo quy định pháp luật. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau : 
                           

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng
Vp tại Hà Nội: 12A, Tòa A, Licogi 13Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
VP tại TP.Hồ Minh: Số 10, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Hotline: 0904566265
Website: viendaotaoxaydung.edu.vn - Email:vienxaydung247@gmail.com

Đăng ký qua email