Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Cấp Chứng Chỉ Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng

Chứng chỉ kỹ sư định giá bao gồm những điều kiện gì?
Chứng chỉ kỹ sư định giá có vai trò quan trọng trong ngành xây dựng, đây là chứng chỉ ghi nhận những kiến thức và kỹ năng của các kỹ sư trong chuyên môn định giá xây dựng.
Chứng chỉ kỹ sư định giá cần có các điều kiện sau:
1.Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 cần đáp ứng các yêu cầu sau:
-Ít nhất có 5 năm tham gia liên tục các hoạt động tư vấn quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình.
-Đã thực hiện trực tiếp ít nhất 5 công việc về lĩnh vực tư vấn, quản lí chi phí đầu tư trong quá trình xây dựng công trình.
-Đã tham gia các khóa học, khóa bồi dưỡng, cập nhật những kiến thức về các chính sách đầu tư xây dựng và các nghiệp vụ tư vấn quản lí chi phí đầu tư xây dựng công ty tuân theo quy định của bộ xây dựng.
cap-chung-chi-ky-su-dinh-gia

2.Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 cần đáp ứng các yêu cầu:
-Phải có đầy đủ các năng lực hành vi dân sự, có quyền tự do hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quy định, không vi phạm các tệ nạn hay tội phạm xã hội, không trong tình trạng trách nhiệm hình sự hay phạt tù.
-Được cấp bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuocj về các chuyên ngành như kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật được các tổ chức hợp pháp trong và ngoài nước cấp và đang trong quá trình thực hiện các công việc có liên quan đến lĩnh vực quản lí chi phí đầu tư xây dựng.
-Được cấp các loại giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng các nghiệp vụ chuyên môn về thẩm định giá theo quy định của bộ xây dựng.
-Có ít nhất 5 năm hoạt động về lĩnh vực xây dựng trước khi xin cấp chứng chỉ thẩm định giá.
-Đã trực tiếp tham gia tối thiểu 5 công việc  về lĩnh vực tư vấn quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình do quy định có cơ quan thẩm quyền cấp.
3.Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2
Nếu có 10 năm liên tục tham gia thành lập, quản lí về vấn đề chi phí và đã thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lí về chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của bộ xây dựng thì vẫn được xem xét cấp chứng chỉ thẩm định giá.
Xem thêm khóa học kỹ sư định giá khai giảng trên toàn quốc liên hệ Ms Vân : 0904.566.265
 

Đăng ký qua email