Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Chia sẻ kỹ năng và nhiệm vụ quản lý cơ bản của Giám đốc quản lý dự án

Học Giám đốc quản lý dự án (Project Manager) - Các kỹ năng và nhiệm vụ quản lý cơ bản

Điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án như sau:            

Giám đốc quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:
Giám đốc quản lý dự án

Kỹ năng và nhiệm vụ quản lý cơ bản của Giám đốc quản lý dự án

a) Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I;
b) Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng II;
c) Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng III.
Như vậy, để được làm giám đốc quản lý dự án hạng II bạn phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau: 
Đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trình hạng II;
-Giám đốc QLDA có thể là kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và các ngành xây dựng nói chung, kỹ sư kinh tế xây dựng
-Là người có kinh nghiệm quản lý, có bản lĩnh vững vàng, khả năng ứng phó cao với các tình huống 
-Khả năng làm việc theo nhóm
-Có trình độ đạo đức, khả năng lãnh đạo, tạo được sự thu hút với đối tác, nhân viên; Thể hiện được bãn lĩnh của 1 người đứng đầu, động viên cấp dưới làm việc tâm huyết và giúp họ vượt qua những khó khăn.
-Cần biết ngoại ngữ nếu làm việc cho dự án liên doanh với nước ngoài hoặc dự án đầu tư của nước ngoài 
 
Yêu cầu về kỹ năng:
-Hiểu được mục đích ý đồ của Chủ đầu tư cũng như các bên tham gia vào dự án, hiểu sự phân bố quyền hành để làm hài lòng cấp trên cũng như cấp dưới trong công việc;
- Hiểu được khái quát xuyên suốt của dự án đồng thời hiểu căn nguyên, góc cạnh của dự án để truyền đạt đến những cấp dưới và các bên liên quan; 
-Có khả năng tạo thông điệp rõ ràng, dễ hiểu cho người nghe, các nội dung giao tiếp phải đúng đối tượng và hoàn cảnh
-Phải có khả năng bao quát, phản ứng nhanh với từng trường hợp công việc của dự án để ra quyết định chính xác, hợp lý và khách quan nhằm đảm bảo những mục tiêu của dự án;
-Giám đốc quản lý dự án sẽ hoạt động liên tục trong suốt quá trình hình thành đến khi kết thúc dự án (bàn giao đưa vào sử dụng).
 
Trách nhiệm và Quyền hạn:
 Việc quan trọng của Giám đốc QLDA là thu thập và điều phối thông tin để các bên liên quan có thể cùng thực hiện hoặc tác động dự án theo chiều hướng có lợi cho Chủ đầu tư và cả các bên tham gia.
-Tư vấn cho Chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn các Nhà tư vấn, các Nhà thầu. Chịu nội dung chính trong việc soạn thảo hợp đồng, giúp Chủ đầu tư ký hợp đồng với các bên Tư vấn, Nhà thầu;
-Sắp xếp, tổ chức các nguồn lực của dự án để phân công trách nhiệm cho từng bộ phận. Có quyền quyết định vấn đề nhân sự các bộ phận, đưa ra các chế độ lương, thưởng, phạt phù hợp và khách quan.
-Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án: tài chính, thời gian, tiến độ, nhân sự vv…
-Thiết lập và kiểm soát định kỳ nhu cầu sử dụng vốn cho dự án, ứng vốn hoặc thanh toán chi phí cho đơn vị thi công;
-Họp giao ban định kỳ với các bên Tư vấn, Nhà thầu nắm bắt các thông tin báo cáo của các bên, định hướng và giải quyết các vướng mắc. Báo cáo kịp thời cho Chủ đầu tư các vấn đề lớn khi không thể tự quyết định.
-Luôn sẵn sàng có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình thi công xây lắp. đó là cách tốt nhất giúp kiểm soát tình hình triển khai dự án và bám sát công việc thực tế, hiểu được những khó khăn của Nhà thầu
Xem thêm thông tin các khóa học
 Giám đốc quản lý dự án, chứng chỉ giám đốc quản lý dự án, Học chứng chỉ quản lý dự án

Đăng ký qua email