Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Chứng chỉ đấu thầu xây dựng

Khóa học chứng chỉ đấu thầu có gì thú vị?
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thông qua ngày 26/06/2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2014 quy định một số điều về cấp chứng chỉ đấu thầu cho cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động đấu thầu tại các dự án trên toàn quốc.
Nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp cập nhật những điểm mới này để ứng dụng trong thực tế kinh doanh của đơn vị mình, Viện đào tạo cán bộ xây dựng đã nghiên cứu và đưa ra khóa học cấp chứng chỉ đấu thầu dưới sự chấp thuận của Bộ kế hoạch và đầu tư.
Những ai cần học khóa học đấu thầu này?
Những người trực tiếp tham gia vào hoạt động đấu thầu như
-  Các chuyên viên quản lý dự án, thành viên tổ đấu thầu của chủ đầu tư
-  Nhưng người trực tiếp ký duyệt hồ sơ mời thầu
-  Người đại diện trực tiếp
Nội dung khóa học
-  Giới thiệu những điểm mới trong Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thông qua ngày 26/06/2014.
-  Những quy định trong việc lựa chọn nhà thầu, quy định về quyền và nghĩa vụ các bên trong hoạt động đấu thầu.
-  Quy trình, các bước của hoạt động đấu thầu, những văn bản pháp lý cần thiết, cách thức chuẩn bị hồ sơ mời thầu.
-   Phân cấp trách nhiệm của từng cá nhân trong việc ký và phê duyệt hồ sơ mời thầu

chung-chi-dau-thau-xay-dung

Với đội ngũ chuyên gia có nền tảng học thuẩn sâu rộng cùng kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm quản lý hoạt động đấu thầu, khóa học cấp chứng chỉ đấu thầu hứa hẹn đem đến cho học viên những kiến thức hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động đấu thầu.
Không chỉ nhấn mạnh việc cấp chứng chỉ đấu thầu xây dựng để các cá nhân, doanh nghiệp có đủ điều kiện pháp lý để tham gia hoạt động đấu thầu, khóa học còn hứng đến những kiến thức căn bản, quy trình cụ thể khi tiến hành hoạt động đấu thầu.
Tham gia khóa học là tất cả những gì bạn cần để có được hoạt động đấu thầu thành công, đem lại hiệu quả tối đa trong kinh doanh.


Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng
Vp tại Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.
VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng

Hotline: 0904.566.265
Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
Email:vienxaydung247@gmail.com

Đăng ký qua email