Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1,hạng 2 trên toàn quốc

 Căn cứ nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Căn cứ thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng  và cấp chứng chỉ kĩ sư định giá xây dựng.
- Căn cứ quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
+ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1:
- Có Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;
- Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 2 .
- Đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;
- Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.
- Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì người đề nghị cấp chứng chỉ phải tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.
- Các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan khác khi có yêu cầu (để làm cơ sở kiểm tra, xác minh về nội dung công việc trong bản kê khai kinh nghiệm).
+ Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:
- Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu 04KSĐGXD ;
- Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách nát.
- Nộp lệ phí theo quy định.

chung-chi-ky-su-dinh-gia-xay-dung-hang-1-hang-2

Điều kiện:Bắt buộc có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kĩ sư định giá,tốt nghiệp đủ 5 năm
 Lưu ý: Những trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá
Liên hệ: Hotline: Ms Vân 0904.566.265
Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng
Vp tại Hà Nội:12A,Tòa A,Licogi 13Tower,164 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân,Hà Nội
VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng
Hotline: 0904.566.265
Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
Email:vienxaydung247@gmail.com 

Đăng ký qua email