Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Khóa học đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận huấn luyện phòng cháy chữa cháy uy tín trên toàn quốc. Đúng theo mẫu phôi chuẩn

Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành

Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Lượt xem: 20102

Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng phối hợp với trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ phòng cháy chữa Cháy tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...các tỉnh thành trong toàn quốc

Điều cần biết về việc cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Điều cần biết về việc cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Lượt xem: 3499

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy do cơ sở có chức năng đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc

Thủ tục cấp chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Thủ tục cấp chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Lượt xem: 5022

Thủ tục cần làm khi thực hiện xin cấp giấy phép chứng nhận phòng cháy chữa cháy và Quy trình xin giấy phép chứng chỉ thiết kế phòng cháy phòng cháy chữa cháy như sau

Đào tạo cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Đào tạo cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Lượt xem: 2460

Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy để nâng cao nhận thức mọi người trong vấn đề đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy.

Quy định điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy

Quy định điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy

Lượt xem: 1649

Quy định điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP đối với cơ sở bao gồm các vấn đề như sau