Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu

Chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu
Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đã đưa ra được những kết quả phù hợp, đáp ứng được so với những yêu cầu của bên mời thầu đề ra trước khi diễn ra cuộc đấu thầu. Những cuộc đấu thầu ngày càng trở nên khó khăn hơn với nhà thầu, cho nên cần có được những phương án đấu thầu tốt nhất. Một trong những biện pháp là tham gia các lớp bồi dưỡng về đấu thầu, hãy xem chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu sau đây nhé.
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu bao gồm 2 chương trình, một là chương trình cơ bản với một khung chương trình cơ bản phân bổ trong 24 tiết học và đào tạo trong thời gian là 3 ngày. Còn khung chương trình nâng cao với khung chương trình được giảng dạy ít nhất là trong 40 tiết kéo dài trong khoảng 5 ngày.
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản được áp dụng với đối tượng là những cá nhân sẽ trực tiếp tham gia đấu thầu và để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu. Nếu cá nhân nào đã hoàn thành xong chương trình đào tạo cơ bản, nếu có mong muốn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thì sẽ tham gia chương trình đào tạo nâng cao.
khoa-boi-duong-nghiep-vu-chung-chi-dau-thau
Các chuyên đề để bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu
Các văn bản pháp luật –cơ ở pháp lý cho các buổi đấu thầu hiện đang được áp dụng. Cách thức lập một hồ sơ để mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tham gia đấu thầu. Đánh giá và phân loại các loại hồ sơ. Thẩm định kết quả của cuộc đấu thầu có đạt, đáp ứng các yêu cầu điều kiện được đặt ra từ trước. Cách thức để có thể xử lý một tìn huống bất ngờ trong buổi đấu thầu. Những thông tin liên quan đến đấu thầu qua mạng. Bên cạnh đó, tùy theo điều kiện thực tế mà đề ra thêm hay bớt các chuyên đề đồi dưỡng.
Cấp chứng chỉ  đấu thầu
Các điều kiện cấp chứng chỉ: tham gia các buổi học trong một khóa học bồi dưỡng từ 90% trở lên. Trong trường hợp nghỉ nhiều, không đạt đủ điều kiện tham gia từ 90% khóa học thì phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh lí do nghỉ học là chính đáng, cá nhân được phép bảo lưu kết quả của các buổi học và được sắp xếp tham gia một lớp học khác để bổ sung trong thời gian là 3 tháng. Làm đầy đủ các bài kiểm tra và được đánh giá là đều đạt.
Cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu
Cá nhân có quyền xin được cấp lại chứng chỉ đấu thầu cơ bản khi mà chứng chỉ đó bị rách,bị nát hay là làm mất. Cơ sở đã đào tạo thì căn cứ vào hồ sơ gốc ban đầu để cấp lại chứng chỉ cho học viên nếu làm mất chứng chỉ, còn trong trường hợp làm rách hay bị nát thì căn cứ vào tờ chứng chỉ cũ đó để cấp lại.
Để có thể tham gia các cuộc đấu thầu, bạn cần phải có kiến thức và có được chứng chỉ để tham gia đấu thầu. Hãy lựa chọn một cơ sở để tham gia chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu nếu bạn chưa có nhé.

Đăng ký qua email