Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Chương Trình Đào Tạo Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng

 Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán trưởng được Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng chia làm 2 giai đoạn học phần :
Giai đoạn 1. Gồm có 7 chuyên đề chung có tính độc lập tương đối vì vậy học viên có thể lựa chọn học bất kỳ chuyên đề nào trước chuyên đề nào sau.Sau khi học viên đã học đầy đủ 7 chuyên đề theo quy định thì học viên đã hoàn thành xong giai đoạn 1 của chương trình đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng .
Sau đây là 7 chuyên đề được tách riêng bao gồm :
+ Chuyên đề 1 :Quản trị kinh doanh
+ Chuyên đề 2: Kinh tế vi mô
+ Chuyên đề 3: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
+ Chuyên đề 4: : Phát triển kỹ năng mềm trong kinh doanh
+ Chuyên đề 5: Quản lý tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 6: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính.
+ Chuyên đề 7: Thẩm định và quản lý dự án đầu tư
chung-chi-boi-duong-ke-toan-truong
Giai đoạn 2. Gồm có  6 chuyên đề về tổ chức và nghiệp vụ kế toán. Sau khi học viên hoàn thành giai đoạn của học phần 1 thì sẽ được chuyển sang học 6 chuyên đề của giai đoạn học phần 2 theo quy định về kiến thức và nghiệp vụ kế toán trưởng :
+ Chuyên đề 1: Pháp luật Thuế
+ Chuyên đề 2 : Pháp luật về kế toán
+ Chuyên đề 3: Tổ chức công tác kế toán, vai trò và nhiệm vụ kế toán trưởng trong doanh nghiệp
+ Chuyên đề 4:  Kế toán tài chính doanh nghiệp
+ Chuyễn đề 5: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
+ Chuyên đề 6: Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 Mục đích chương trình đào tạo kế toán trưởng :
Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản và nâng cao trong công tác quản lý tài chính kinh tế kế toán và tổ chức bộ máy kế toán cũng như chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan tới kế toán trong công ty .Tiêu chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán.
  Giảng viên: Giảng viên giảng dạy là giảng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế cao.Giáo sư tiến sĩ của các trường đại học lớn danh tiếng.
 Phương pháp đào tạo: Áp dụng các phương pháp giảng dạy đối thoại trực tiếp và trao đổi giải đáp thắc mắc của học viên ngay trên lớp.
 Thời gian học:  Học tập trung liên tục từ 9-12 tuần
 Quy định cấp chứng chỉ kế toán trưởng:  Học viên phải đảm bảo tối thiểu 70% thời gian học trên lớp theo duy định và phải tham gia các bài test,kiểm tra khi kết thúc học phần chuyên đề. Những học viên đạt kết quả sẽ được cấp chứng chỉ chứng nhận tốt nghiệp kế toán trưởng của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân có giá trị trên toàn quốc và số chứng chỉ do Bộ Tài Chính công bố ..
Chi tiết vui lòng liên hệ 
Ms Vân: 0902.501.432 để được giải đáp và tư vấn một cách nhanh nhất

Đăng ký qua email