Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Đối tượng và nội dung khóa học chứng chỉ an toàn lao động

Các  tiêu chí An toàn lao động, vệ sinh lao động  có liên quan trực tiếp đến đến sức khỏe, tính mạng của người lao động. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của các khóa học an toàn lao động, vệ sinh lao động , Nhà nước giao cho cơ quan có thẩm quyền lập chương trình quốc gia về đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động.

1. Đối tượng cần có chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động

 Theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động, cụ thể theo các đối tượng sau:
•  Người lao động
•  Người đang làm việc, người mới tuyển dụng, người học nghề, tập nghề, thử việc tại cơ sở
•  Người lao động làm nghề tự do được cơ sở thuê mướn, sử dụng
•  Người sử dụng lao động, người quản lý
•  Các cá nhân có nhu cầu
1. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này) bao gồm:
a) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
b)  Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, …
2. Nhóm 2:
a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;
b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
3. Nhóm 3:
Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này (phụ lục I).
4. Nhóm 4:
Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên
huan-luyen-khoa-hoc-an-toan-lao-dong

               Huấn luyện học kỹ sư an toàn lao động

2.  Nội dung khóa học an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nội dung tóm tắt:
•  Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;
•  Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động;
•  Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;
•  Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
•   Những kiến thức cơ bản về khóa học an toàn lao động, vệ sinh lao động;
•   Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.
•   Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân;
•   Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

1. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

Nhóm 1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:
a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

2. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

Nhóm 2 được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:
a) Kiến thức chung như nhóm 1;
b) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
c) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

3. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Nhóm 3 được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:
a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

4. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:
a) Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
b) Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

(Ngoài ra Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng còn liên tục đào tạo các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ như  học tư vấn giám sát, học chỉ huy trưởng, ...và tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề do các sở Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng...các tỉnh thành trên toàn quốc cấp).
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng
Vp tại Hà Nội:12A,Tòa A,Licogi 13Tower,164 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân,Hà Nội
VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng

Hotline: 0902.501.432
Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
Email:vienxaydung234@gmail.com

Đăng ký qua email