Học quản lý dự án

Lớp học cấp chứng chỉ quản lý dự án trong xây dựng khai giảng toàn quốc

Khóa học quản lý dự án xây dựng uy tín mới nhất 2016 được tổ chức tại viện đào tạo xây dựng

Lớp học quản lý dự án tại hà nội theo quy định mới nhất của Bộ Xây Dựng  liên hệ Ms Vân : 0904.566.265

Lớp học chứng chỉ quản lý dự án

Lớp học chứng chỉ quản lý dự án

Lượt xem: 14956

Khai giảng lớp học quản lý dự án tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...liên tục 2 khóa/tháng, cấp chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Khóa học quản lý dự án

Khóa học quản lý dự án

Lượt xem: 2700

Khóa học quản lý dự án xây dựng nhằm cập nhật kiến thức, văn bản pháp luật về xây dựng và bồi dưỡng cho học viên nắm vững các quy trình và trình tự thực hiện của quản lý dự án

Khai giảng lớp học quản lý dự án tại hà nội

Khai giảng lớp học quản lý dự án tại hà nội

Lượt xem: 2561

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Dự ÁnTheo chương trình khung quy định tại Thông tư 25/2009/TT-Bộ Xây Dựng bao gồm 8 chuyên đề như sau

Lớp học quản lý dự án xây dựng toàn quốc

Lớp học quản lý dự án xây dựng toàn quốc

Lượt xem: 3223

Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng tổ chức khai giảng lớp học quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên toàn quốc với thông tin như sau

khóa học quản lý dự án xây dựng tại hà nội

khóa học quản lý dự án xây dựng tại hà nội

Lượt xem: 1970

Khóa học quản lý dự án dành cho đối tượng là: Cán bộ – Chuyên viên quản lý dự án; Cán bộ điều hành doanh nghiệp xây dựng, Ban QLDA, Chuyên viên làm việc cho các chủ đầu tư

Khóa đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý dự án 2016

Khóa đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý dự án 2016

Lượt xem: 1751

Khóa học cấp chứng chỉ quản lý dự án do Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng hướng tới luôn chú trọng cung cấp kiến thức hữu ích cho từng học viên.

Tại sao nên học quản lý dự án

Tại sao nên học quản lý dự án

Lượt xem: 4500

Khóa học quản lý dự án do Viện đào tạo cán bộ xây dựng tổ chức là khóa học cần thiết hàng đầu với mỗi cán bộ làm công tác quản lý dự án xây dựng

Khóa học quản lý dự án xây dựng công trình

Khóa học quản lý dự án xây dựng công trình

Lượt xem: 1478

Lớp học chứng chỉ quản lý dự án xây dựng giúp người học nắm vững được những kiến thức cơ bản cũng như những nhiệm vụ chủ yếu của một người làm cán bộ quản lý trong Ban quản lý dự án xây dựng.

Khóa học chứng chỉ quản lý dự án xây dựng

Khóa học chứng chỉ quản lý dự án xây dựng

Lượt xem: 1366

Căn cứ vào nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Và căn cứ vào thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ xây dựng hướng dẫn về công tác bồi dưỡng nhân lực cho nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình.

Nguyên tắc trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nguyên tắc trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lượt xem: 3373

Đối tượng cá nhân được cấp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án là cá nhân được ban giám đốc quản lý dự án (viết tắt là QLDA) được đại diện cho pháp luật để thực hiện công việc quản lý dự án cho các dự án được chủ đầu tư xây dựng.