Khóa Học An Toàn Lao Động

Theo quyết định số 168/QĐ-ATLD của Cục an toàn lao động về việc quản lý hướng dẫn và tổ chức tập huấn bồi dường về vấn đề an toàn lao động trong xây dựng.Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng tổ chức  thực hiện khai giảng đào tạo kế hoạch học an toàn lao động năm 2016-2017 cụ thể như sau :
1. Địa điểm và thời gian của khóa học an toàn lao động :
- Khóa học an toàn lao động tại hà nội : Thời gian khai giảng hàng tháng sẽ tổ chức 2 khóa/tháng vào các ngày 15 và 25 hàng tháng nộp hồ sơ tại Viện bồi dưỡng cán bộ xây dựng và liên hệ Hotline Ms Vân
0902.501.432
2. Thông tin chung về khóa học an toàn lao động :
- Được chia thành 2 lớp học an toàn lao động bao gồm :
+ Lớp kiểm định về an toàn lao động trong xây dựng và vệ sinh an toàn lao động cho các học viên tham gia nhóm  1 tới nhóm 3 theo thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH.
+ Lớp kiểm định về vệ sinh an toàn lao động riêng cho các học viên tham gia nhóm  4 thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH
- Chương trình học bao gồm :
+ Phần lý thuyết chung.
+ Nghiệp vụ kiểm định an toàn lao động.
+ Nghiệp vụ kiểm định về vệ sinh an toàn lao động.
3. Phương pháp tổ chức đào tạo
Sau khi được Cục An toàn lao động phê duyệt kế hoạch đào tạo, Viên đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng sẽ thông báo mở lớp tuyển sinh tới các đơn vị cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động trong đó nêu rõ về khung chương trình đào tạo,thời gian tham gia và cách thức nộp hồ sơ .
4. Học viên sau khi kết thúc khoá học an toàn lao động được cấp giấy chứng nhận về chứng chỉ an toàn lao động theo đúng quy định của pháp luật có dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được kiểm tra chống giả mạo.Cung cấp  hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất. Hỗ trợ học viên những thủ tục giải đáp thắc mắc liên quan về sau:
Mọi chi tiết quý học viên và đối tác vui lòng liên hệ theo số 
Hotline: 0902.501.432 để được giải quyết vấn đề thủ tục nhanh nhất.