Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Khai giảng khoá học đấu thầu qua mạng trên toàn quốc

Khai giảng các lớp học đấu thầu qua mạng trên toàn quốc
Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ xây dựng, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính về việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng. Viện đào tạo cán bộ xây dựng tổ chức lớp học chứng chỉ đấu thầu qua mạng trên toàn quốc.
Nội dung chương trình của khoá học đấu thầu qua mạng
Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về hệ thống đấu thầu qua mạng
Đây là phần giới thiệu một cách tổng quan về hệ thống đấu thầu qua mạng, gồm những phần sau:
-  Giới thiệu trang của hệ thống đấu thầu qua mạng
-  Giới thiệu về chức năng của bên mời thầu
-  Tìm hiểu về công nghệ bảo mật
-  Tìm hiểu về các phân hệ chức năng của hệ thống đấu thầu qua mạng
Chuyên đề 2: Việc đăng ký người dùng bên mời thầu, đăng thông báo mời thầu và việc cho phép tải hồ sơ mời thầu
Ở chuyên đề này sẽ giúp bên mời thầu thực hiện các nội dung sau đây:
-  Việc đăng ký người dùng đối với bên mời thầu
-  Cho phép việc đăng tải những thông tin, thông báo về vấn đề mời thầu đối với các bên
-  Cho phép việc đăng tải hồ sơ mời thầu
khoa-hoc-dau-thau-qua-mang
Chuyên đề 3: Quy trình thực hiện đấu thầu dự án xây dựng
- Quy trình tải hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu của các nhà thầu
- Bắt đầu mở thầu qua mạng của bên mời thầu dự án công trình
-  Tra cứu kết quả mở thầu dành cho các nhà thầu
Lịch khai giảng các lớp khoá học đấu thầu qua mạng
Có 5 đợt khai giảng các khoá học ở các tỉnh trên địa bàn cả nước
-  Đợt 1: Khai giảng vào ngày 13/10/2016
-  Đợt 2: Tiến hành khai giảng vào ngày 27/10/2016
-  Đợt 3:Khai giảng các lớp khoá học đấu thầu qua mạng vào ngày 10/11/2016
-  Đợt 4: Khai giảng các lớp học vào ngày 24/11/2016
-  Đợt 5: Khai giảng các lớp học đấu thầu qua mạng vào ngày 15/12/2016
Giảng viên
Là các chuyên gia hàng đầu, có nhiều kinh nghiệm chuyên soạn thảo các văn bản luật thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính, Bộ xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ nội vụ, Cục văn thư lưu trữ và các giảng viên thuộc các trường đại học chuyên ngành sẽ trực tiếp giảng dạy
Hồ sơ nhập học
-  Giấy mời nhập học, được nhận sau khi đăng ký khoá học qua hotline, sms, facebook, email….
-  2 ảnh 3x4 có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh ở đằng sau
-  1 bản photo chứng minh nhân dân
-  1 bản photo bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, TC(áp dụng với đối tượng học viên tham dự vào các lớp khoá học Định giá xây dựng, quản lý dự án xây dựng, giám sát thi công và chỉ huy trưởng công trường..
Cấp chứng chỉ đấu thầu
Sau khi kết thúc khoá học học viên sẽ được cấp chứng chỉ, chứng nhận miễn phí đúng theo quy định của pháp luật
Được tư vấn miễn phí và giải đáp, tháo gỡ các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai công việc tại đơn vị

Đăng ký qua email