Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Khóa học chứng chỉ quản lý dự án xây dựng

Căn cứ vào nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Và căn cứ vào thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ xây dựng hướng dẫn về công tác bồi dưỡng nhân lực cho nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình.
Đối tượng tham gia khoá học quản lý dự án xây dựng
-  Giám đốc
-  Trưởng và phó Ban quản lý dự án
-   Kế toán trưởng
-   Trưởng và phó phòng các ban chức năng
-   Các cán bộ chuyên môn kỹ thuật
-   Chủ nhiệm công trình xây dựng
-   Sinh viên và các cá nhân có nhu cầu
khoa-hoc-chung-chi-quan-ly-du-an-xay-dung
Nội dung của khoá học
Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Quản lý về tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
- Quản lý về chất lượng của dự án, công trình xây dựng
- Quản lý về chi phí của dự án, công trình xây dựng
- Quản lý về an toàn lao động, môi trường xây dựng cũng như quản lý về những vấn đề rủi ro xảy ra trong thực tế khi thực hiện dự án đầu tư, các công trình xây dựng
- Hợp đồng trong quản lý xây dựng
- Quản lý hồ sơ, tài liệu của công trình xây dựng được bàn giao
-  Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư của công trình, dự án xây dựng
-  Lập dự toán và đo bốc khối lượng công trình xây dựng
-  Đọc bản vẽ xây dựng và đo bốc khối lượng công trình xây dựng
-  Giám sát và kiểm định chất lượng công trình xây dựng
-  Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng và đủ điều kiện đảm bảo về các vấn đề trong an toàn lao động
-  Nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư, công trình xây dựng
-  Quản lý vận hành chung cư
Hồ sơ nhập học
-   Học viên cần nộp một bản CMND photo và 2 ảnh 3x4.
-   Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ dưới đây hoặc có thể đăng ký qua hotline, sms, fax, email…. theo số Hotline Ms Vân : 0904.566.265
Học phí lớp học quản lý dự án tại hà nội
- Học phí: 1.100.000 đ/khoá/học viên
- Học phí trên đã bao gồm tài liệu học tập, bài giảng của học viên cùng đĩa CD và slide bài giảng.
- Học viên nộp học phí tại lớp học vào buổi khai giảng của khoá học quản lý dự án xây dựng
Địa điểm tổ chức
Tổ chức các khoá học quản lý dự án vào ngày 15 và 25 hàng tháng tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ….
Chứng chỉ quản lý dự án xây dựng
-  Kết thúc khoá học học viên sẽ được cấp chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của pháp luật
-  Tư vấn miễn phí về công tác đấu thầu cũng như công tác quản lý dự án, thanh quyết một dự án công trình xây dựng
 

Đăng ký qua email