Học đấu thầu

Khai giảng lớp học cấp chứng chỉ đấu thầu uy tín trên toàn quốc,học ngay

Tổ chức đào tạo khóa học đấu thấu tại hà nội và các tỉnh thành trên toàn quốc,học phí ưu đãi,cấp chứng chỉ ngay sau khi hoàn thành

Học chứng chỉ đấu thầu khai giảng 2 khóa/tháng trên toàn quốc được đứng lớp bởi trực tiếp các giảng viên cục đấu thầu Bộ Kế Hoạch Đầu Tư

Chứng chỉ đấu thầu toàn quốc

Lượt xem: 17412

Khai giảng lớp học đấu thầu tại Hà Nội,TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh thành trên toàn quốc,2 khóa/tháng giúp cho học viên có được những kiến thức cần thiết trong công tác đấu thầu.Sau khóa học các học viên sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc, đảm bảo đủ cơ sở tham gia các nghiệp vụ về đấu thầu.

Điều kiện thi cấp chứng chỉ đấu thầu

Lượt xem: 15663

Cá nhân được dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:Có chứng chỉ đấu thầu cơ bản.Đăng ký ngay Ms Vân : 0902.501.432

Khóa học đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Lượt xem: 7250

Nội dung chương trình học đấu thầu cơ bản do cơ sở đào tạo quy định nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung theo Chương trình khung sau

Chứng chỉ đấu thầu và quản lý dự án

Lượt xem: 4040

Theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu và Điều 116 Nghị định 63 các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đấu thầu và quản lý dự án

Khóa đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu có điểm gì mới?

Lượt xem: 2890

Khóa đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu là khóa học dành cho cán bộ tham gia vào quá trình đấu thầu, mua sắm tài sản… dùng ngân sách nhà nước

Học chứng chỉ đấu thầu tại hà nội

Lượt xem: 3531

Khóa học đấu thầu do Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng là một trong số ít những đơn vị được bộ Kế hoạch và đầu tư cấp phép.

Lớp học đấu thầu qua mạng

Lượt xem: 2159

Trang bị kiến thức cũng như những kỹ năng thực hành trong việc triển khai đấu thầu qua mạng, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả khi học lớp học đấu thầu qua mạng

Khóa học chứng chỉ đấu thầu qua mạng có điều gì nổi bật?

Lượt xem: 3061

Viện đào tạo cán bộ xây dựng cho ra đời khóa đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu qua mạng để cá nhân, doanh nghiệp trang bị kiến thức hiệu quả về đấu thầu qua mạng

Những điều cần biết về đào tạo và chứng chỉ đấu thầu

Lượt xem: 1466

Cơ sở được tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về khóa học đấu thầu cho cá nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện nào? Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu...

Đơn vị đào tạo chứng chỉ đấu thầu uy tín

Lượt xem: 2838

Khóa học và cấp chứng chỉ đấu thầu của Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng luôn được khai giảng thường xuyên tạo điều kiên tối đa cho học viện sắp xếp thời gian, địa điểm học phù hợp.

Những ai cần có chứng chỉ đấu thầu?

Lượt xem: 5137

Điều 5 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu,trừ nhà thầu phải có chứng chỉ đấu thầu.Liên Hệ Ms Vân: 0902.501.432

Nội dung khóa học đấu thầu

Lượt xem: 1586

Tham dự khóa học đấu thầu và sở hữu chứng chỉ đấu thầu không chỉ là điều kiện bắt buộc của mỗi cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động đấu thầu

Lớp học đấu thầu tại hà nội

Lượt xem: 2773

Tham dự khóa học đấu thầu là cách đơn giản và hiệu quả để các cá nhân, tập thể có được những kiến thức cơ bản phục vụ cho hoạt động đấu thầu của mình

Chứng chỉ đấu thầu xây dựng

Lượt xem: 2759

Viện đào tạo cán bộ xây dựng đã nghiên cứu và đưa ra khóa học cấp chứng chỉ đấu thầu dưới sự chấp thuận của Bộ kế hoạch và đầu tư.

Học được gì từ khóa học đấu thầu?

Lượt xem: 3787

Khóa học đấu thầu còn đi sâu phân tích những nguyên tắc xây dựng hợp đồng, các hình thức hợp đồng đấu thầu và các quy định đảm bảo thực hiện hợp đồng

Khai giảng khoá học đấu thầu qua mạng trên toàn quốc

Lượt xem: 1377

Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ xây dựng, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính về việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng. Viện đào tạo cán bộ xây dựng tổ chức lớp học chứng chỉ đấu thầu qua mạng trên toàn quốc.

12