Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Nguyên tắc trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nguyên tắc  trong quản lý dự án đầu tư xây dựng
Đối tượng cá nhân được cấp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án là cá nhân được ban giám đốc quản lý dự án (viết tắt là QLDA) được đại diện cho pháp luật để thực hiện công việc quản lý dự án cho các dự án được chủ đầu tư xây dựng.
chung-chi-quan-ly-du-an-xay-dung
Sau đây là một số các nguyên tắc cơ bản trong việc quản lý 1 dự án xây dựng
1. Các dự án đầu tư xây dựng được quản lý và thực hiện đúng kế hoạch đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu tại Điều 51 của Luật Xây dựng năm 2014 theo quy định nhất thiết phải phù hợp quy định của pháp luật
2. Các cá nhân liên quan đến quá trình thực hiện dự án hoạt động xây dựng đầu tư dự án phải được quy định rõ quyền hạn , nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức quản lý nhà nước và chủ đầu tư.
3. Phải sử dụng nguồn vốn một cách phù hợp ,cân đối quản lý chặt chẽ các nguồn vốn được cấp bởi ngân sách nhà nước rõ ràng , minh bạch đảm bảo mục tiêu đúng đắn cho việc đầu tư cũng như tiến độ và chất lượng của dự án công trình được thực hiện.Tránh lãng phí rút ruột công trình của nhà nước.
4. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án  được đầu tư bằng việc dùng vốn ngoài ngân sách do nhà nước quản lý đầu tư đảm bảo được mức độ an toàn cao nhất và hiệu quả của dự án.
4. Điều 4 của Luật Xây dựng năm 2014 về việc quản lý đối với các hoạt động đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng phân loại theo quy mô , loại công trình cũng như tính chất của dự án gồm : Dự án trọng điểm của quốc gia về xây dựng cầu đường , mở rộng mặt bằng diện tích và quy hoạch các khu đô thị,khu đông dân cư , giãn dân được hiểu là dự án theo nhóm A , nhóm B , nhóm C và theo đúng các quy định về luật đầu tư công.
Thông tin chi tiết về việc học quản lý dự án và cấp chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng vui lòng liên hệ theo Hotlien Mrs Vân : 0904.566.265 để được tư vấn cụ thể nhất.
 

Đăng ký qua email