Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Những điều cần biết về cấp chứng chỉ an toàn lao động

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của An toàn lao động, vệ sinh lao động  có liên quan trực tiếp đến đến sức khỏe, tính mạng của người lao động. Căn cứ thông tư 27/2013/BLĐTB&XH của Bộ lao động thương binh và xã hội có hiệu lực từ ngày 15/12/2013 hướng dẫn công tác đào tạo, huấn luyên an toàn vệ sinh lao động - Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng cùng với sự hợp tác của các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành đến từ Bộ Xây dựng, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Trường ĐH xây dựng... thường xuyên tổ chức khóa học chứng chỉ an toàn lao động
Học viên tham gia các khóa học đào tạo và Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động cần biết những nội dung cơ bản sau:

1. Đối tượng tham gia khóa học  An toàn lao động, vệ sinh lao động 

Các quy định về khóa học an toàn lao động, vệ sinh lao động được áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, mọi công chức, viên chức, mọi người lao động kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, trong lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam.
2.Theo từng nhóm đối tượng, phân ra 3 khóa học chính  sau:
Nhóm đối tượng 1:
 Khóa học chứng chỉ an toàn lao động với chi phí : 900.000 đồng / một học viên
Nhóm đối tượng 2:
Khóa học chứng chỉ an toàn lao động với chi phí : 800.000 đồng / một học viên
Nhóm đối tượng 3:
Khóa học chứng chỉ an toàn lao động với chi phí : 700.000 đồng / môt học viên

3.Nội dung khóa học an toàn lao động, vệ sinh lao động

• Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;
• Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động;
• Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;
• Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
• Những kiến thức cơ bản về khóa học an toàn lao động, vệ sinh lao động;
• Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.
• Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân;
•  Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

4. Thời gian, Hiệu lực chứng chỉ an toàn lao động

- Học viên được cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động theo đúng quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội có giá trị 5 năm trên toàn quốc.
- Trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hỏng, mất; Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện làm văn bản giải trình gửi cơ quan đã cấp để được cấp lại.
- Trước khi hết hạn Chứng Chỉ An Toàn Lao Động trong vòng 60 ngày, Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện nếu còn tiếp tục hoạt động phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 17 Thông tư này tiến hành thẩm định lại. Nếu kết quả thẩm định đạt yêu cầu theo quy định thì Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp chứng chỉ mới. Thời hạn và trình tự thẩm định lại áp dụng như đối với thẩm định lần đầu.
Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng – Địa chỉ uy tín trực tiếp đào tạo và cấp các loại chứng chỉ xây dựng, chứng chỉ tư vấn giám sát, chứng chỉ đấu thầu, chứng chỉ điện,chứng chỉ mộc,chứng chỉ cốp pha,chứng chỉ cơ khí,chứng chỉ cấp thoát nước,chứng chỉ nề hoàn thiện,chứng chỉ mộc,chứng chỉ cốt thép-hàn,…
Cam kết  đảm bảo chất lượng đào tạo nghiệp vụ xây dựng, dịch vụ cấp chứng chỉ nhanh chóng đơn giản, không phát sinh chi phí.

Đăng ký qua email