Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 (Kế hoạch).
 
hoc-dau-thau-qua-mang
Theo đó, sẽ xây dựng hệ thống văn bản pháp lý đầy đủ, tiên tiến cho đấu thầu qua mạng theo hướng cải cách, rút gọn thủ tục hành chính, đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử và phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) một cách bền vững, huy động nguồn lực của khối tư nhân theo hướng phát huy nội lực, dùng chung kết cấu hạ tầng sẵn có và thuê dịch vụ công nghệ thông tin, cần có đầy đủ chứng chỉ đấu thầu cơ bản.
 
Văn bản cũng nêu rõ lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng. Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2018, lộ trình áp dụng sẽ theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT/BKHĐT-BTC. Bộ KH&ĐT được Chính phủ giao tổng kết, đánh giá tình hình áp dụng đấu thầu qua mạng trong giai đoạn này để trên cơ sở đó quy định lộ trình áp dụng cho các năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu triển khai áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong các dịch vụ công.
 
Trong giai đoạn 2019 - 2025, căn cứ tình hình thực tế, Chính phủ giao Bộ KH&ĐT điều chỉnh tỷ lệ áp dụng cho từng năm đáp ứng mục tiêu đến năm 2025: 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống; tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thực hiện trên Hệ thống; 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống.         

Xem thêm: 

Điều kiện thi cấp chứng chỉ đấu thầuChứng chỉ đấu thầu toàn quốcKhóa học đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản

 

Đăng ký qua email