Quy định điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy

Quy định điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP đối với cơ sở bao gồm các vấn đề như sau :
 - Phải có nội qui qui định đầy đủ về biển cấm , biển báo và biển chỉ dẫn hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy,có chỉ dẫn thoát nạn phù hợp khi tình huống xấu xảy ra
- Các hệ thống về nguồn điện,chống set,tĩnh điện hoặc thiết bị sử dụng điện có khả năng sinh nhiệt ,lửa phải đảm bảo an toàn cho việc phòng cháy chữa cháy
- Đảm bảo đầy đủ các quy trình về an toàn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của cơ sở .
- Huấn luyện lực lượng cá nhân có chứng chỉ phòng cháy chữa cháy được đào tạo theo đúng nghiệp vụ phòng cháy
- Đảm bảo có văn bản chứng nhận kiểm tra kiểm duyệt được nghiệm thu về công tác phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định tại phụ lục IV của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy được ban hành theo Nghị định
- Đảm bảo đầy đủ  hồ sơ quản lý và theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.
quy-dinh-dieu-kien-an-toan-phong-chay-chua-chay
2.  Trách nhiệm  trong công tác phòng cháy và chữa cháy.
Là trách nhiệm của mỗi cơ quan cá nhân tổ chức và hộ gia đình trên cả nước.Cá nhân là công dân có đủ 18 tuổi trở lên có đủ sức khỏe trách nhiệm tham gia vào đội dân quân tự vệ,đội phòng cháy của các cơ sở được thành lập tại nơi cư trú hoặc chỗ làm việc khi có yêu cầu cần thiết.
- Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra hoạt động phòng cháy chữa cháy tại cơ quan mình
- Thành lập bộ máy lãnh đạo và chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở có quy định về trách nhiệm cụ thể cho các thành viên .
- Kiểm tra định kỳ và duy trì thường xuyên về quy trình kiểm tra phòng cháy chữa cháy, có quy định chặt chẽ về việc thực hiện quy định này đối với cán bộ công nhân viên
- Báo cáo kịp thời đúng đắn về tình hình phòng cháy và có quy chế phối hợp công tác chữa cháy giữa ban chỉ huy cơ sở và cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Mọi chi tiết với cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy vui lòng liên hệ Hotline Mrs Vân theo số : 0904.566.265 để được tư vấn tốt nhất.