Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Thông báo chiêu sinh đào tạo và cấp chứng nhận tu bổ di tích trên Toàn Quốc

Thông báo chiêu sinh đào tạo và cấp chứng nhận tu bổ di tích trên toàn quốc( có cả lớp trực tiếp và lớp online Ms Vân 090 456 6265 ,Khai giảng ngày 15 hàng tháng
Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bồ, phục hồi di tích.
Căn cứ nghị định Số: 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính Phủ về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Viện đào tạo và quản lí xây dựng phối hợp trường đại học Văn Hóa mở lớp bồi dưỡng kiến thức bảo quản,tu bổ,phục hồi di tích trên Toàn Quốc
Đối tượng áp dụng: Cá nhân và tổ chức có nhu cầu.
Nội dung đào tạo:
Theo chương trình khung đào tạo, khóa học “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt với các nội dung chính sau:

  • Chuyên đề 1: Tổng quan về Di tích lịch sử – văn hóa Việt Nam
  • Chuyên đề 2: Yếu tố văn hóa trong di tích Việt Nam
  • Chuyên đề 3: Kỹ thuật và công nghệ bảo tồn, tu bổ di tích kiến trúc
  • Chuyên đề 4: Giới thiệu các văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
  • Chuyên đề 5: Các nguyên tắc bảo tồn di tích
  • Chuyên đề 6: Đặc điểm các di tích ở Nam bộ
  • Chuyên đề 7: Giới thiệu hiến chương quốc tế về bảo tồn di tích
Viết bài thu hoạch cuối khóa.

 

 
Hoàn thành xong khóa học học viên sẽ được cấp chứng nhận bồi dưỡng kiến thức Bảo quản,tu bổ,phục hồi di tích.Viện đào tạo quản lí xây dựng nhận dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích cho cá nhân,tổ chức
Để biết thông tin chi tiết liên hệ Ms Vân: 090 456 6265

Đăng ký qua email