Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng Về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Giao thông Đường thủy nội địa, hàng hải.

Bộ 30 câu hỏi Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng (Có đáp án): Về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Giao thông Đường thủy nội địa, hàng hải.


Câu 1: Khi xem xét đến yếu tố sóng, hướng tuyến luồng nên được bố trí
Câu 2: Độ dằn của tầu (độ chìm xuống của tầu so với mực nước tĩnh) lớn nhất khi
Câu 3: Khi kiểm tra mức độ khó khăn của quá trình hàng hải, phương pháp nào sau đây được sử dụng:
Câu 4: Phương pháp (mô hình) nào sau đây được sử dụng để xác định chiều cao sóng thiết kế:
Câu 5: Mức “0” của cao độ hải đồ khu vực là:
Câu 6: Cao trình bến tối ưu được xác định từ điều kiện:
Câu 7: Tầu Feeder là loại tầu:
Câu 8: Khi dòng chảy song song với tuyến mép bến, hướng tầu (trục từ đuôi đến mũi tầu) khi cập bến nên:
Câu 9: Các yếu tố nào sau đây KHÔNG được xem xét đến trong thiết kế luồng tầu theo tiêu chuẩn luồng đường thủy nội địa Việt Nam:
Câu 10: Mực nước cao thiết kế được xác định từ:
Câu 11: Tốc độ gió trong tính toán tải trọng neo tầu được lấy
Câu 12: Chiều cao sóng thiết kế trong tính toán kết cấu công trình cảng lược tính dựa trên
Câu 13: Theo tiêu chuẩn Việt Nam, chiều cao sóng H1% được hiểu là
Câu 14: Trọng tải tầu (DWT) được hiểu là
Câu 15: Thời gian khác thác của cảng phụ thuộc vào
Câu 16: Độ tĩnh lặng của bể cảng được xác định từ
Câu 17: Kho CFS dùng để
Câu 18: Cấp công trình bến phụ thuộc vào
Câu 19: Tốc độ gió cho phép trong khai thác công trình bến được quy định bởi
Câu 20: Bến dạng trụ va neo cập hay được xây dựng cho các bến chuyên dụng dầu khí vì
Câu 21: Đường thủy nội địa được phân cấp theo
Câu 22: Chiều sâu chạy tầu trôn luồng được tính từ
Câu 23: Khoảng dừng của tầu có thể xác định sơ bộ từ
Câu 24: Công trình luồng hàng hải được phân thành
Câu 25: Chiều sâu nước trước bến được tính từ:
Câu 26: Vùng đất cảng của càng thủy nội địa được quy định thế nào là đúng sau đây?
Câu 27: Vùng nước cảng của cảng thủy nội địa được quy định thế nào là đúng sau đây?
Câu 28: Công trình nào sau đây là Cảng thủy nội địa?
Câu 29: Khi lựa chọn kết cấu công trình bến cảng thủy nội địa cần chú ý đến các đặc điểm về tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên nào sau đây?
Câu 30: Kết cấu công trình bến được chọn phải thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu nào sau đây?

Đăng ký qua email