Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Đào tạo và cấp Chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng

Trước nhu cầu thực tế Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng tổ chức các khóa học và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng. Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ đang làm việc cho các phòng thí nghiệm vật liệu giao thông, cán bộ quản lý, trưởng phòng thí nghiệm.
Sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng làm tiền đề cho học và cấp chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm.Chứng chỉ thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

Nội dung các khóa học thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

1. Lớp học chứng chỉ thí nghiệm viên "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý Bê tông nhựa và Vật liệu xây dựng trong phòng và hiện trường".
2. Lớp học chứng chỉ thí nghiệm viên "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường".
3. Lớp học thí nghiệm viên "Phương pháp thử các tính chất cơ - lý Vật liệu kim loại và Liên kết hàn".
4. Lớp học thí nghiệm viên "Kiểm tra chất lượng Bê tông bằng phương pháp không phá hủy".
5. Lớp học chứng chỉ thí nghiệm viên "Giám sát địa chất công trình"
7. Lớp học thí nghiệm viên "Phương pháp xác định tính chất cơ lý của Bê tông và Vật liệu bê tông trong phòng và hiện trường”
8. Lớp học chứng chỉ thí nghiệm viên "Kiểm tra chất lượng công trình đường bộ".
 Lớp học chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Dành cho học viên đã có chứng chỉ thí nghiệm viên yêu cầu tốt nghiệp đại học)
Thông tin chi tiết các khóa học vui lòng liên hệ: 
Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng
Vp tại Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.
VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng

Hotline: 0904.566.265
Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
Email:vienxaydung247@gmail.com
 

Đăng ký qua email