Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Quá trình tư vấn giám sát địa chất địa hình

Tư vấn giám sát địa chất địa hình cũng giống như những ngành kỹ thuật khác, không chỉ đòi hỏi về độ chính xác kỹ thuật mà còn phải đảm bảo tiến độ, an toàn...Tuy nhiên trên thực tế ở nước ta hiện nay chưa chú trọng đến công tác giám sát địa chất dẫn đến tình trạng làm sai lệch những thông tin mà các công trình khảo sát, tìm kiếm và thăm dò địa chất. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư mỏ, khai thác nước, chất lượng các công trình xây dựng, giao thông...
 1. Quy trình khảo sát địa chất công trình :
- Nhà thiết kế hoặc chủ công trình cung cấp các thông tin về diện tích khuôn viên, quy mô công trình xây dựng và các giải pháp móng được xây dựng lên kế hoạch dự kiến cho bộ phận khảo sát địa chất công trình.
-  Sau đó bộ phận khảo sát xây dựng phải kết hợp với các nhà thiết kế chủ công trình để xác định khối lượng, vị trí và chiều sâu thăm dò giám sát địa chất.
- Thực hiện việc khoan thăm dò, lấy mẫu đất đá tại các vị trí đã được xác định và vận chuyển mẫu đất đá đó về phòng thí nghiệm để nghiên cứu
- Lập báo cáo khảo sát địa kỹ thuật, đề xuất một số vấn đề liên quan.
lam-chung-chi-hanh-nghe-giam-sat-dia-chat
2. Thời gian ước tính quá trình khảo sát tư vấn giám sát địa hình công trình : Thời gian dự kiến hoàn thành công tác khảo sát từ 07 đến 14 ngày hoặc dài hơn cho một địa điểm với 6~8 lỗ khoan và độ sâu trên dưới 40 mét sâu. Còn tuỳ thuộc khối lượng khảo sát và điều kiện thi công.
3. Lưu ý trong quá trình nghiệm thu khảo sát địa chất khi ở ngoài hiện trường
+ Việc đo vẽ địa chất công trình chỉ thực hiện khi cần thiết và sẽ được tuỳ thuộc vào diện tích công trình, điều kiện địa chất của khu vực khảo sát. Tất cả khối lượng và nội dung của việc đo vẽ phải phù hợp với đúng tỷ lệ bản đồ khi đo.
+ Quá trình hoạt động thăm dò địa chất công trình chỉ được thực hiện với khối lượng hạn chế trong trường hợp không có hoặc thiếu các tài liệu thăm dò trong quá trình xây dựng.
+ Tổng hợp lại báo cáo kết quả khảo sát để  phân tích sau đó đánh giá số liệu để đảm bảo lựa chọn vị trí thích hợp công trình xây dựng
4. Nội dung chủ yếu của phương án kỹ thuật khảo sát
- Có các cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát như đặc điểm công trình xây dựng ,nhiệm vụ quá trình khảo sát là gì ,đặc điểm của địa chất công trình, mức độ nghiên cứu tư vấn giám sát địa chất
- Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng giám sát địa hình liên quan
- Các biện pháp bảo vệ môi trường: nguồn nước, tiếng ồn, khí thải
- Dự toán chi phí cho công tác khảo sát tư vấn giám sát địa hình .
- Thành phần, khối lượng công tác khảo sát  tư vấn giám sát địa chất địa hình
Xem thêm : Chứng chỉ giám sát địa chất , chứng chỉ giám sát địa hình

 

Đăng ký qua email