Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu năm 2023. Liên hệ Ms Vân 090 456 6265
Ngày 01/01/2023 Cục quản lí đấu thầu- Bộ kế hoạch và đầu tư có thông báo số 258/TB-QLĐT về việc Thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2023.Theo thông báo 258 ,năm 2023 sẽ có 4 kì thi sát hạch từ kì 34 đến kì 35 được tổ chức tập trung đồng thời trên cả nước tại các trung tâm cả ba miền.Kỳ thi gần nhất tổ chức ngày 22/10 là kỳ 34 tổ chức tại 5 địa điểm thay bằng 3 địa điểm do số lượng thí sinh đăng kí rất đông bởi kì trước ảnh hưởng dịch Covid 19.
Ngày 01/03/2023 Cục quản lí đấu thầu – Bộ kế hoạch đầu tư ban hành Quyết định số 259/QĐ-QLĐT về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu kỳ 34

1. Số hiệu kì thi: Kỳ 34
2. Loại chứng chỉ: Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu chung( bao gồm 2 lĩnh vực: Tư vấn,Xây lắp,hang hóa,phi tư vấn
3. Thời gian tổ chức: 22/10/2023
4. Thời hạn đăng kí dự thi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 05/10/2023
5. Thời hạn nộp chi phí: hết ngày 09/10/2023
6. Hình thức thi: Thi sát hạch trực:Thi sát hạch trực tiếp trên máy tính( tự luận và trắc nghiệm)
7. Địa điểm và số lượng thí sinh tại mỗi điểm thi ( số lượng có hạn nên các thí sinh có nhu cầu thi cần khẩn trương nếu muốn được thi sớm nhất có thể)
- Tại TP Hà Nội: Tối đa 800 thí sinh
- Tại TP Hồ Chí Minh: Tối đa 300 thí sinh
- Tại Đà Nẵng: Tối đa 250 thí sinh
 8 . Hồ sơ: Ảnh thẻ,chứng minh nhân dân,chứng nhận  bồi dưỡng đấu cơ bản,bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu 10 công trình trở nên( bản kê khai này dịch vụ sẽ làm)
Nếu bạn cần dịch vụ hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline Ms Vân 090 456 6265 để biết thêm chi tiết.
 

Đăng ký qua email