Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Khóa học đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Nội dung chương trình học đấu thầu cơ bản do cơ sở đào tạo quy định nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung theo Chương trình khung sau:

Chuyên đề 1: Khóa học Đấu thầu - Quy định, quy trình và trình tự quản lý dự án.

Mục tiêu khóa học: Cung cấp cho học viên kiến thức về các quy định, quy trình và trình tự quản lý dự án trong đấu thầu, giúp họ hiểu rõ các hình thức lựa chọn nhà thầu, các phương thức đấu thầu và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu. Ngoài ra, khóa học cũng giúp học viên nắm được các quy định chung về đấu thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu.
Nội dung khóa học:
- Các quy định mới về đấu thầu:
- Quy định về điều kiện phát hồ sơ mời thầu và phương thức đấu thầu.
- Quy định về bảo đảm dự thầu và nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu qua mạng.
- Các hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, đấu thầu dạng chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp và mua sắm đặc biệt.
- Lập hồ sơ mời thầu:
- Căn cứ để lập hồ sơ mời thầu và nội dung hồ sơ mời thầu.
- Quy định mới về lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu: xây lắp, mua sắm hàng hoá, tư vấn, gói thầu quy mô nhỏ và lựa chọn đối tác đầu tư.
- Các quy định về lập hồ sơ mời thầu khi có những khối lượng, số lượng phát sinh do thay đổi thiết kế.
- Hướng dẫn QĐ số 909/2005/QĐ-BKH ngày 13/9/2005 về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu.
- Hướng dẫn kinh nghiệm lập hồ sơ mời thầu và lập hồ sơ dự thầu:
- Cách lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu chi tiết và chính xác.
- Các lỗi thường gặp khi lập hồ sơ mời thầu và cách tránh.
- Các bước quản lý dự án trong quá trình đấu thầu.
 
khai-giang-lop-hoc-dau-thau
 

Chuyên đề II: Trình tự thực hiện đấu thầu theo luật đấu thầu mới

1. Chuẩn bị đấu thầu
- Trước khi tổ chức đấu thầu, cơ quan/đơn vị đấu thầu cần chuẩn bị các thông tin cần thiết, bao gồm:
- Đăng tải thông báo mời thầu trên trang mạng của cơ quan/đơn vị đấu thầu và trên Cổng thông tin mua sắm công (VNPAS).
- Lập hồ sơ mời thầu, bao gồm mô tả các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện kinh tế, tài chính và quy trình đánh giá.
- Công bố thông tin liên quan đến đấu thầu, như danh sách các nhà thầu, kết quả đấu thầu, dữ liệu hồ sơ dự thầu và các thông tin khác.
2. Tổ chức đấu thầu
- Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cơ quan/đơn vị đấu thầu tiến hành tổ chức đấu thầu bao gồm các bước:
- Phát hành hồ sơ mời thầu và yêu cầu đăng ký dự thầu.
- Tiến hành họp hội đồng thầu và công bố kết quả xét thầu.
- Tổ chức thẩm định hồ sơ dự thầu và công bố kết quả thẩm định.
- Tiến hành đàm phán với các nhà thầu và chốt hợp đồng.
- Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu
- Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm các bước:
- Kiểm tra hồ sơ đầy đủ và đúng thể lệ.
- Xác định tiêu chí đánh giá và hình thức xét thầu.
- Đánh giá chất lượng và khả năng của các nhà thầu dự thầu.
 
/chung-chi-dau-thau-qua-mang(1)

Chuyên đề III: Huỷ đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu

Trong đấu thầu, việc huỷ thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu là những vấn đề quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu. Dưới đây là những nội dung cần được tìm hiểu về chủ đề này:
- Các trường hợp phải huỷ đấu thầu:
- Không có đủ số lượng nhà thầu đăng ký tham gia đấu thầu.
- Hồ sơ đấu thầu chứa thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc không rõ ràng, dẫn đến ảnh hưởng đến tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu.
- Có tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đấu thầu.
- Các đơn vị đấu thầu có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong quá trình đấu thầu.
- Trách nhiệm tài chính khi huỷ thầu:
- Nếu nguyên nhân của việc huỷ thầu là do lỗi của chủ đầu tư, chủ đầu tư phải bồi thường thiệt hại cho nhà thầu.
-  Nếu nguyên nhân của việc huỷ thầu là do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư.

Chuyên đề IV: Quy định mới về hợp đồng giao nhận thầu trong Luật đấu thầu bao gồm các nguyên tắc cơ bản trong xây dựng hợp đồng.

Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo hành, điều chỉnh hợp đồng, thanh toán hợp đồng, giám sát thực hiện, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Ngoài ra, quy định cũng cho phép việc ký kết nhiều hợp đồng bộ phận trong một hợp đồng chung.

Chuyên đề V: Hướng dẫn Nghị định 63/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

là hướng dẫn về việc thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng. Nghị định này cung cấp hướng dẫn chi tiết về các quy định trong Luật đấu thầu và Luật xây dựng, bao gồm cả quy trình đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng.
 
Chuyên đề VI: Bao gồm các bài tập tình huống về đấu thầu, nộp thầu, mở thầu, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và kiểm tra cuối khóa học.
Thời gian học. Thời lượng của mỗi khóa học đấu thầu tối thiểu là 32 tiết học tương đương 4 ngày (mỗi tiết học là 45 phút).

khoa-hoc-dau-thau-co-ban

Điều kiện – hình thức kiểm tra:

1. Học viên có thời gian tham dự khóa học tối thiểu từ 90% trở lên được tham gia kiểm tra cuối khóa học.
2. Học viên tham gia kiểm tra cuối khóa học có kết quả kiểm tra đạt mức tối thiểu từ 60% tổng số điểm trở lên được xem xét cấp chứng chỉ đấu thầu. Trường hợp kết quả kiểm tra không đạt mức yêu cầu tối thiểu học viên sẽ được cơ sở đào tạo tổ chức kiểm tra lại. Mỗi học viên chỉ được kiểm tra lại một lần.
-  Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm.
- Nội dung kiểm tra: gồm tối thiểu 30 câu hỏi.
-  Thời gian kiểm tra: tối thiểu 60 phút.
Sau khóa học các học viên sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc, đảm bảo đủ cơ sở tham gia các nghiệp vụ về đấu thầu.
Cơ sở đào tạo lưu trữ hồ sơ theo quy định, trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày cấp chứng chỉ, cơ sở đào tạo đăng tải danh sách học viên được cấp chứng chỉ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đồng thời gửi Quyết định cấp chứng chỉ đấu thầu kèm theo danh sách học viên được cấp chứng chỉ bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và theo dõi.

Lớp Học đấu thầu tại Hà Nội :

- Khai giảng ngày 15 & 25 hàng tháng.Học 02 buổi giờ hành chính,sáng từ 8h00-11h30,chiều 13h30 đến 16h30.
- Địa điểm học: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong,Số 220 Đường Láng,Đống Đa,Hà Nội

Lớp Học chứng chỉ đấu thầu tại Hồ Chí Minh:

- Khai giảng ngày 15 & 25 hàng tháng. Tối từ 18h00- 21h00,trừ thứ 7,CN
- Địa điểm học:Học Viện hành chính quốc gia,Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10.

Lớp Học đấu thầu tại Đà Nẵng:

- Khai giảng ngày 15 & 25 hàng tháng.
- Địa điểm học:Trung tâm thông tin học liệu,Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng.
 Các tỉnh thành khác trên toàn quốc xin vui lòng liên hệ hotline 24/7,Ms Vân 0904.566.265 để được tư vấn tận tình,chu đáo.

Xem thêm các khóa học chứng chỉ đấu thầu xây dựng trên toàn quốc

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng
Vp tại Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.
VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng

Hotline: 0904.566.265
Website: viendaotaoxaydung.edu.vn - Email:vienxaydung247@gmail.com
 
 
 
 
 

Đăng ký qua email