Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Khóa học quản lý dự án xây dựng công trình

Lớp học chứng chỉ quản lý dự án xây dựng
Mục tiêu mở các lớp khoá học quản lý dự án
- Giúp người học nắm vững được những kiến thức cơ bản cũng như những nhiệm vụ chủ yếu của một người làm cán bộ quản lý trong Ban quản lý dự án xây dựng
-  Người học có thể nắm vững được những quy định của pháp luật về xây dựng, thành thạo các bước thi công. Áp dụng được các ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thi công, có khả năng quản lý và đẩy nhanh được tiến độ thi công. Quản lý được chi phí trong thi công các công trình xây dựng
-  Có thể làm tốt công tác quản lý dự án đầu tư, tăng thêm nguồn nhân lực về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo nghị định thông tư số 59/2015/NĐ-CP ban hành 18/6/2015
Đối tượng tham dự vào lớp học quản lý dự án
- Các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của các công ty, của ban dự án hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thuỷ lợi giao thông vận tải, điện, viễn thông, kiến trúc và cơ khí….
- Dành cho các kỹ sư xây dựng làm việc cho các nhà thầu thi công hay các cá nhân đang làm việc cho chủ đầu, tư vấn, các nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng…
- Đối với các sinh viên mới tốt nghiệp ra trường thuộc chuyên ngành xây dựng, thuỷ lợi, viễn thông, giao thông vận tải…
Nội dung của khoá học đào tạo giám đốc quản lý dự án
Phần I: Phân loại các dự án đầu tư
-  Nội dung trình tự và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc lập và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của pháp luật cho phép
-  Đấu thầu và xét dự án thầu trong xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành (các luật đấu thầu được quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP
-  Lập và quản lý các hợp đồng xây dựng theo quy định của nhà nước và theo đúng các thông lệ quốc tế đã ban hành
khoa-hoc-quan-ly-du-an-xay-dung-cong-trinh
Phần II: Các văn bản và nghị định liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng
- Nghị định mới nhất NDD/2009/NĐ-CP về vấn đề quản lý chi phí đầu tư trong xây dựng công trình
- Thông tư 4/2010/TT-BXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án, công trình
- Hay thông tư 6/2007 hướng dẫn về các hoạt động trong xây dựng
- NĐ48/2010/NĐ-CP về việc hướng dẫn các phương pháp xác định giá cả của máy móc và các thiết bị thi công trong quá trình xây dựng công trình
- Nghị định 12/2009NĐ-CP về quản lý các dự án xây dựng và các thông tư hướng dẫn khác
- Một số yêu cầu bắt buộc trong công tác quản lý các dự án đầu tư như công tác quy hoạch, khảo sát, thiết kế thi công lắp ráp, nghiệm thu và bàn giao công trình theo quy định của pháp luật Việt Nam về những quy chuẩn trong xây dựng
Phần III: Quản lý chất lượng các công trình xây dựng, dự án đầu tư
- Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn được ban hành trong xây dựng TCVN ISO 9000:2000
- Xây dựng mô hình quản lý chất lượng, cùng trách nhiệm của chủ đầu tư, bên thi công và các bên liên quan khác đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật
Phần IV: Quản lý thời gian của các dự án
-  Xác định các chi tiết trước khi tiến hành các dự án như biện pháp thi công, tổng tiến độ xây dựng…
-  Xác định các công tác, khối lượng công việc để lên kế hoạch thực hiện đúng tiến độ
-  Kiểm soát và quản lý tiến độ công trình
-  Kỹ năng trong quản lý các rủi ro trong quá trình xây dựng
Phần V: Thanh quyết vốn đầu tư xây dựng các công trình, dự án đầu te theo quy định hiện hành
-  Vốn nhà nước, vốn khác…theo hướng dẫn thanh toán dự án ở thông tư 19/2011/TT-BTC
-  Quyết toán vốn đầu tư: Tổ chức công tác quyết toán với các bên tham dự vào dự án xây dựng.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ms Vân theo số Hotline : 0904.566.265 để được tư vấnĐăng ký qua email