Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Muốn học tư vấn giám sát thì phải ra trường mấy năm

Theo Điều 52, "Người được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải có trình độ thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký, đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 5 năm, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng. Đối với vùng sâu, vùng xa, những người có trình độ cao đẳng, trung cấp hoặc chuyên ngành xây dựng phù hợp, đã trực tiếp tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 5 năm, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng. Chứng chỉ này chỉ được sử dụng hành nghề trong phạm vi vùng sâu vùng xa.
Điệu kiện tối thiểu để bước vào nghề tư vấn giám sát

Điệu kiện tối thiểu để bước vào nghề tư vấn giám sát

Cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phải đảm bảo các điều kiện sau:

a/ Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
b/ Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp.
c/ Đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 5 năm.
d/ Có chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng công trình do cơ sở đào tạo được bộ xây dựng công nhận.
e) Đạo đức nghề nghiệp tốt, chưa có hành vi gây ra sự cố, hư hỏng, làm giảm chất lượng công trình trong công tác giám sát thi công xây dựng;
f) Có sức khỏe đảm nhận được công tác giám sát thi công XD công trình trên hiện trường.
Đối với cá nhân hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình tại vùng sâu vùng xa, riêng về trình độ chuyên môn cho phép chấp thuận văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên nghành xây dựng phù hợp.
Trường hợp cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư khi đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình chỉ cần có thêm chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo qui định tại điểm d khoản 1 Điều 6 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình được ban hành kèm theo QĐ số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.
Cá nhân đang là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước không được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình theo Quy chế 12/2005/QĐ-BXD"

Xem thêm Các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ: học chỉ huy trưởnghọc quản lý dự án, học kỹ sư định giáhọc đấu thầu....

Đăng ký qua email