Thủ tục cấp chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Căn cứ  Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001-QH10, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001.
Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 / 3 /2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ.
Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 2/12/2010 của bộ Tài chính
I.Thủ tục cần làm khi thực hiện xin cấp giấy phép chứng nhận phòng cháy chữa cháy
-  Chuẩn bị một bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy đầy đủ theo quy định của Pháp luật
-  Đại diện cơ sở hoặc phương tiện cần cấp giấy đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng/Cục cảnh sát PCCC công an tỉnh/thành phố.
-  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý, hợp lệ của hồ sơ
-  Đến nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại trụ sở.

II.Quy trình xin giấy phép  chứng chỉ thiết kế phòng cháy phòng cháy chữa cháy

- Khảo sát sơ bộ về cơ sở vật chất, tính pháp lý của các giấy tờ mà khách hàng hiện có.
- Tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan tới việc xin giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy của khách hàng, bao gồm:
- Phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp của các yêu cầu liên quan tới việc xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy do khách hàng đề xuất.
- Tư vấn các thủ tục cần làm khi thực hiện xin cấp giấy chứng nhận PCCC
- Tư vấn việc chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết để làm Hồ sơ xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy.

- Tư vấn về các vấn đề có liên quan khác.
chung-nhan-phong-chay-chua-chay

                         Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy 

III. Các hồ sơ cần khi đăng ký chứng nhận phòng cháy chữa cháy

- Đơn đề nghị cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy"
-  Bản sao "Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy" và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác;
- Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị
- Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;
IV. Nơi nộp hồ sơ
-  Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
-  Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh cấp
-  Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy: sẽ cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng thuộc diện phải có văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy do Cục cấp


Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng
Vp tại Hà Nội:12A,Tòa A,Licogi 13Tower,164 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân,Hà Nội
VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng
Hotline: 0904.566.265
Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
Email:vienxaydung247@gmail.com