Đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán trưởng

Đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.
Đến với khoá học kế toán trưởng của trung tâm, học viên được đào tạo đầy đủ thời lượng kiến thức như theo quy định của Bộ Tài chính với những chương trình cập nhật, có chất lượng cao. Điểm mới của chương trình là học viên có thể học ngay sau khi đăng ký học, vì vậy rút ngắn thời gian đào tạo do không phải chờ đợi đủ lớp đủ khoá như các khoá học của các trung tâm khác. Học viên nhanh chóng được cấp chứng chỉ kế toán trưởng sau khi kết thúc khoá học để phục vụ cho công tác chuyên môn và bổ nhiệm.
1. Đối tượng học kế toán trưởng:
Những người có đủ 2 điều kiện dưới đây:
* Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán – Kinh tế
* Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác Kế tóan thực tế trở lên.Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác Kế toán thực tế trở lên.
2.  Giảng viên: là Giáo sư, tiến sĩ và các giảng viên kinh nghiệm từ Học viện Tài Chính và các trường đại học.
3. Thời gian đào tạo lớp học kế toán trưởng:  Học viên sẽ được học tập trong vòng 11- 13 tuần.
Chương trình kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính được trung tâm Đào tạo Liên tục được chia thành hai phần:
Phần 1.
Bao gồm: 7 chuyên đề chung có tính độc lập tương đối, nên học viên có thể bắt đầu học từ bất kỳ chuyên đề nào. Sau khi tích luỹ đủ 7 chuyên đề theo quy định là học viên hoàn thành phần 1 của chương trình kế toán trưởng.

chung-chi-ke-toan-truong

                                            Mẫu chứng chỉ kế toán trưởng 

Phần kiến thức chung                                                                  
Chuyên đề 1: Quản trị kinh doanh
Chuyên đề 2: Kinh tế vi mô
Chuyên đề 3: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp( Pháp luật trong kinh doanh)
Chuyên đề 4: Phát triển kỹ năng mềm trong kinh doanh
Chuyên đề 5: Quản lý tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 6: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với NH và tổ chức tài chính.
Chuyên đề 7: Thẩm định và quản lý dự án đầu tư
 Thi kết thúc phần kiến thức chung : 04 tiết
  ( Các chuyên đề kiến thức chung có thể sẽ thay đổi , thêm, bớt cho phù hợp với học viên )
Phần 2.
Bao gồm 6 chuyên đề về tổ chức và nghiệp vụ kế toán.
Chuyên đề 8: Pháp luật Thuế
Chuyên đề 9: Pháp luật về kế toán
Chuyên đề 10: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN
Chuyên đề 11: Kế toán tài chính doanh nghiệp  ( kể cả kế toán đặc thù )
Chuyễn đề 12: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
Chuyên đề 13: Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 14: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Thi kết thúc phần kiến thức nghiệp vụ kế toán : 04 tiết
Nhờ có cấu tạo khoa học như vậy mà chương trình kế toán trưởng của trung tâm Đào tạo liên tục đảm bảo rút ngắn thời gian đào tạo mà không rút gọn chương trình theo quy định của Bộ Tài chính.
4. Qui định cấp chứng chỉ
 Trong quá trình học, học viên phải đảm bảo 80% thời gian học tập theo qui định và tham dự  các kỳ  thi, kiểm tra. Kết quả đạt yêu cầu trở lên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp khóa bồi dưỡng kế toán trưởng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân có giá trị trong toàn quốc theo mẫu phôi và số chứng chỉ do Bộ Tài chính phát hành.
 
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn
Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng:
Vp tại Hà Nội:12A,Tòa A,Licogi 13Tower,164 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân,Hà Nội
VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng
Hotline:
Ms Vân: 0902.501.432
Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
Email:vienxaydung234@gmail.com