Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Khóa học huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

Vì sao cần phải huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 ?

Vấn đề nâng cao nhận thức và củng cố kỹ năng cho người lao động để tự chủ động phòng ngừa các rủi ro trong quá trình làm việc đang được nhiều đơn vị, công ty, doanh nghiệp quan tâm. Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, ngoài 4 nhóm đã được quy định tại Nghị định 44, sẽ có thêm 2 nhóm đối tượng cần thực hiện huấn luyện an toàn lao động, trong đó có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 dành cho vệ sinh viên theo quy định tại Điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Theo quy định của Điều 74 trong Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, tất cả các vệ sinh viên phải tham gia huấn luyện an toàn lao động. Trong quá trình huấn luyện này, các học viên sẽ được bổ sung kiến thức về kỹ năng và phương pháp hoạt động của mình trong việc bảo vệ an toàn và vệ sinh lao động. Mỗi tổ sản xuất trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một người chuyên quản lý an toàn và vệ sinh trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động sẽ quản lý hoạt động của mạng lưới an toàn và vệ sinh khi đã thống nhất với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở. An toàn vệ sinh viên là nhân viên được các nhân viên trong tổ chọn để quản lý an toàn và vệ sinh trong tổ. Họ cần có kiến thức về an toàn và vệ sinh lao động và làm mẫu cho việc thực hiện các quy định về an toàn và vệ sinh lao động.khoa-hoc-an-toan-lao-dong-nhom-6

Lợi ích của khóa huẩn luyện an toàn lao động nhóm 6:

+ Huấn luyện an toàn lao động giúp người lao động nhận biết được các nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình sản xuất, vận hành và bảo dưỡng.
+ Thông qua huấn luyện, người lao động sẽ biết cách thiết lập các biện pháp phòng ngừa tai nạn.
+ Huấn luyện còn giúp tăng năng suất, chất lượng của sản phẩm và giảm chi phí sự cố về con người, máy móc và thiết bị.
+ Tuân thủ quy định về an toàn lao động còn giúp tránh các rủi ro về pháp luật.
+ Khi hoàn thành yêu cầu, học viên sẽ được cấp chứng chỉ an toàn nhóm 6 theo quy định tại Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Học viên sẽ được cung cấp tài liệu huấn luyện về an toàn lao động và vệ sinh lao động theo quy định của Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Chúng ta còn sẽ cung cấp cho học viên một sổ theo dõi huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, để tuân thủ quy định tại Nghị định 44/2016 NĐ-CP.
Người lao động trong 1 trong 3 nhóm đối tượng nêu trên phải được đào tạo về an toàn lao động và tham gia huấn luyện nhóm 6, sau đó được cấp chứng chỉ chứng nhận an toàn lao động.

Người tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên có các quyền sau:

+ An toàn và vệ sinh viên sẽ hướng dẫn và cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cho người sử dụng lao động để bảo đảm môi trường an toàn và vệ sinh tại nơi làm việc.
+ An toàn, vệ sinh viên sẽ được chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên trong thời gian làm việc và vẫn được trả lương và hưởng phụ cấp trách nhiệm. Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất để xác định và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
+ An toàn, vệ sinh viên có thể yêu cầu người lao động dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, vệ sinh lao động nếu tồn tại nguy cơ gây tai nạn. An toàn, vệ sinh viên chịu trách nhiệm quyết định trong tình huống này.
+ Được cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết để hoạt động
+ Được hướng dẫn, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động
+ Được phản ánh, giải quyết khi gặp vấn đề liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động
+ Để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, An toàn và Vệ sinh viên được học tập và bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng liên quan đến phương pháp hoạt động.


 khoa-hoc-huan-luyen-an-toan-nhom-6

Nghĩa vụ của an toàn, vệ sinh viên bao gồm:

+ Hướng dẫn và nhắc nhở tất cả những người lao động trong phân xưởng thực hiện các quy định an toàn, vệ sinh lao động;
+ Nhắc nhở đội trưởng, tổ trưởng, quản đốc tuân theo các quy định về an toàn, vệ sinh lao động;
+ Giám sát sử dụng và bảo quản các thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân.
+ Kiểm soát thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn và nội quy về an toàn và vệ sinh lao động, nhận diện và phát hiện bất cập, vi phạm liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động, và xử lý các trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy móc, vật tư, thiết bị, chất và nơi làm việc.
+ An toàn, vệ sinh viên đề nghị cho tổ trưởng hoặc cấp quản lý thực hiện đầy đủ các quy tắc bảo hộ lao động, các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời sửa chữa ngay lập tức các tình trạng mất an toàn, vệ sinh của máy móc, thiết bị, vật liệu, chất và nơi làm việc.
+ Nếu an toàn, vệ sinh viên phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động hoặc mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất cần yêu cầu chặt chẽ về an toàn, vệ sinh lao động, họ sẽ báo cáo cho tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động. Nếu không thể khắc phục, họ sẽ kiến nghị người sử dụng lao động không tiếp tục sử dụng
+ Thực hiện các nhiệm vụ về an toàn, vệ sinh lao động đã được giao
+ Giữ gìn và bảo vệ môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ
+ Giám sát hoạt động của người lao động để đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn, vệ sinh lao động
+ Phản ánh và giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động nếu phát hiện.

Nội dung khóa học an toàn lao động nhóm 6:

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 tại Viện Đào Tạo Cán Bộ Xây Dựng được thiết kế dựa trên các yêu cầu và điều kiện thực tế của từng đơn vị, công ty và doanh nghiệp. Một khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 gồm các nội dung sau.
Mục đích: Người lao động sẽ tham gia một mạng lưới an toàn vệ sinh, trong đó họ sẽ được huấn luyện về những kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.
Huấn luyện lần đầu: Thời gian tối thiểu cho một khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 là 4 giờ, ngoài việc học về an toàn vệ sinh lao động
Huấn luyện khi chuyển công việc: Những người đã tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 6, khi chuyển sang công việc mới với thiết bị, công nghệ khác, phải được huấn luyện lại về an toàn vệ sinh lao động phù hợp.
Huấn luyện sau nghỉ làm: Nếu cơ sở, đơn vị hoặc người lao động nghỉ việc trên 6 tháng, trước khi trở lại, họ phải được huấn luyện lại theo quy định.
Huấn luyện định kì: Sau 2 năm, người lao động sẽ được huấn luyện lại về an toàn lao động nhóm 6 và nhận chứng nhận mới.


chung-nhan-huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-6

Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

 Ý nghĩa của vai trò An toàn và Vệ sinh viên
• Tổ chức và quy chuẩn cho các hoạt động của An toàn và Vệ sinh viên
• Trách nhiệm của mạng lưới An toàn và Vệ sinh viên
• Phương pháp, chính sách và hoạt động của mạng lưới An toàn và Vệ sinh viên.
Phát hiện các yếu tố gây nguy hiểm trong môi trường làm việc
• Hiểu rõ về nội quy, qui chế an toàn lao động
• Tìm hiểu các biển báo, biển chỉ dẫn tại công trường
• Đánh giá kết quả sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.


Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng
Vp tại Hà Nội: 12A, Tòa A, Licogi 13Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
VP tại TP.Hồ Minh: Số 10, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Hotline: 0904.566.265

 
 

Đăng ký qua email