Chứng chỉ hành nghề

Học tư vấn giám sát

Những điều cần biết về mẫu chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng do Bộ Xây dựng thống nhất phát hành; chứng chỉ hành nghề có bìa cứng, kích thước 85 mm x 125 mm, quy cách của chứng...

3 lĩnh vực chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng

Cấp chứng chỉ tư vấn giám sát

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc

Học an toàn lao động

Cấp chứng chỉ an toàn lao động

Tham gia lớp học chứng chỉ an toàn lao động tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh thành trên toàn quốc uy tín,học phí ưu đãi lịch học luôn 2 khóa/1...

Khóa học chứng chỉ an toàn lao động

Những điều cần biết về cấp chứng chỉ an toàn lao động

Đối tượng và nội dung khóa học chứng chỉ an toàn lao động

Học sơ cấp nghề

Địa chỉ đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp nghề uy tín

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng phối hợp với các trường trung cấp nghề mở các khóa học đào tạo sơ cấp nghề hệ ngắn hạn

Chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề

Học quản lý dự án

khóa học quản lý dự án xây dựng tại hà nội

Khóa học quản lý dự án dành cho đối tượng là: Cán bộ – Chuyên viên quản lý dự án; Cán bộ điều hành doanh nghiệp xây dựng, Ban QLDA, Chuyên viên làm việc cho...

Lớp học quản lý dự án xây dựng toàn quốc

Khai giảng lớp học quản lý dự án tại hà nội

Khóa học quản lý dự án

Học đấu thầu

Chứng chỉ đấu thầu toàn quốc

Khai giảng lớp học đấu thầu tại Hà Nội,TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh thành trên toàn quốc,2 khóa/tháng giúp cho học viên có được những kiến thức...

Khóa học đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ đấu thầu

Khóa đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu có điểm gì mới?

Học chỉ huy trưởng

Đào tạo và cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình uy tín trên toàn quốc

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng được cấp phép đào tạo, trực tiếp tập hợp đội ngũ giảng viên gồm các chuyên gia, các giảng viên đại học nhiều...

Điều kiện cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

Khai giảng lớp học chỉ huy trưởng tại Hà Nội

Khóa học cấp chỉ huy trưởng công trình uy tín