Đăng ký mạng đấu thầu quốc gia

Dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư Cấp.Đăng ký thành công chỉ 2 giờ.Liên Hệ Ms Vân: 0904.566.265

Đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Lượt xem: 2103

Dịch vụ đăng ký mạng đấu thầu quốc gia được Căn cứ Luật đấu thầu năm 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Tra cứu thông tin chứng thư số đấu thầu quốc gia

Lượt xem: 1337

Ngay sau khi đăng kí thành công lên mạng đấu thầu quốc gia, chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho quý khách về thủ tục, hồ sơ, kỹ thuật trước và sau khi đăng ký thành công thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để hoàn thành hồ sơ

Đăng ký đấu thầu qua mạng đấu thầu quốc gia

Lượt xem: 847

Hồ sơ để đăng ký nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm: 01 Bản photo giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty, 01 Bản photo chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật công ty

Đăng ký hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Lượt xem: 696

Viện đào tạo quản lý cán bộ xây dựng nhận dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,cam kết thành công chỉ trong 1 ngày.

Một số Doanh nghiệp đã đăng ký thành công

Lượt xem: 454

Chúng tôi xin gửi đến quý khách 1 số Doanh nghiệp đã tin tưởng dịch vụ của Viện đào tạo quản xây dựng để đăng ký lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đăng ký đầu thầu qua mạng

Lượt xem: 1745

Dịch vụ đăng ký đấu thầu qua mạng, đăng ký mạng đấu thầu quốc gia do Cục quản lý đấu thầu cấp.Đăng ký ngay Ms Vân: 0904.566.265

Thủ tục đăng ký đấu thầu qua mạng

Lượt xem: 139

Theo quy định mới nhất của pháp luật, nếu như các đơn vị kinh doanh không đăng ký nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì không được tham gia hoạt động đấu thầu

Đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia

Lượt xem: 130

Theo điều 5 tại Luật đấu thầu 2013. Muốn tham gia hoạt động đấu thầu, nhà thầu phải có tư cách hợp lệ khi tham gia đấu thầu, đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia chính là cách tạo tư cách pháp lý cần thiết cho doanh nghiệp.